Covid - 19 Share0 Tweet

สถานการณ์ ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2564

Nabi
สถานการณ์ ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2564

ยอดผู้ติดเชื้อ CV-19 วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 รวม 9,866 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 8,797 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 1,008 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 45 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 16 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,638,234 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 10,115 ราย หายป่วยสะสม 1,514,344 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 108,022 ราย เสียชีวิต 102 ราย

สถานการณ์ ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2564

สำหรับสรุปยอดจำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 5 ต.ค. 2564) รวม 56,656,247 โดส ใน 77 จังหวัด ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ยอดฉีดทั่วประเทศ 734,804 โดส

  • เข็มที่ 1 : 262,362 ราย
  • เข็มที่ 2 : 433,665 ราย
  • เข็มที่ 3 : 38,777 ราย
สถานการณ์ ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2564

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 33,505,887 ราย จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 21,595,916 ราย จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 1,554,444 ราย แหล่งข้อมูล : MOPH-IC

สถานการณ์ ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2564

ทุกจังหวัดเตรียมพร้อม 4 ขั้นตอน ฉีดวัคซีน Pfizer เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

  • 1. บริการฉีดวัคซีนผ่านสถาบันการศึกษา
  • นักเรียน/นักศึกษาที่มีอายุเกิน 18 ปี ให้รับวัคซีน Pfizer
  • 2. แจ้งแผนการจัดส่งวัคซีน Pfizer ให้แก่โรงพยาบาลจังหวัดและอำเภอ
  • โดยจัดส่งวัคซีน Pfizer สัปดาห์ที่ 3 และ 4 เดือน ต.ค. 64
  • 3. สธ.จ. ประสาน ศธ.จ. และแจ้งจำนวนนักเรียนที่ประสงค์ฉีดวัคซีน และโรงพยาบาล
  • ที่จัดส่งวัคซีนไปยังกรมควบคุมโรค เพื่อพิจารณาจัดสรร
  • 4. สธ.จ. พิจารณาฉีดวัคซีน โ ค วิ ด ให้บุคลากรทางการศึกษาที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน
สถานการณ์ ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2564

สำหรับวิธีป้องกันเบื้องต้นนั้น ต้องกินร้อน ใช้ช้อนเรา และหมั่นล้างมือให้สะอาด เมื่อต้องออกไปข้างนอกอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัย งดไปในพื้นที่เสี่ยง เลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ที่มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอเดินทางโดยรถส่วนตัวเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลตาม สิทธิ์ (บัตรทองประกันสังคมราชการ) สอบถามเพิ่มเติม : 1330 สายด่วน สปสช. หากมีอาการ ที่น่าสงสัย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที !

สถานการณ์ ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2564

ขอบคุณข้อมูลจาก : ไทยรู้ สู้โควิดแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook