Covid - 19 Share0 Tweet

สถานการณ์ ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2564

Nabi
สถานการณ์ ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2564

ยอดผู้ติดเชื้อ CV-19 วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 รวม 11,140 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 10,080 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 972 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 72 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 16 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,660,574 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 9,933 ราย หายป่วยสะสม 1,534,364 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 110,113 ราย เสียชีวิต 116 ราย

สถานการณ์ ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2564

สรุปยอดจำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 7 ต.ค. 2564) รวม 58,298,700 โดส ใน 77 จังหวัด ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ยอดฉีดทั่วประเทศ 911,677 โดส

  • เข็มที่ 1 : 413,804 ราย
  • เข็มที่ 2 : 454,491 ราย
  • เข็มที่ 3 : 43,382 ราย
  • ** ปรับจำนวนเข็มที่ 3 จำนวน 29 ราย
สถานการณ์ ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2564

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 34,188,488 ราย จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 22,460,213 ราย จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 1,649,999 ราย แหล่งข้อมูล : MOPH-IC

สถานการณ์ ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2564

สำหรับ วิธีป้องกันเบื้องต้นนั้น ต้องกินร้อน ใช้ช้อนเรา และหมั่นล้างมือให้สะอาด เมื่อต้องออกไปข้างนอกอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัย งดไปในพื้นที่เสี่ยงเลี่ยงการใกล้ชิด กับ ผู้ที่มีไข้ไอจาม เจ็บคอ เดินทางโดยรถส่วนตัวเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ (บัตรทอง ประกันสังคม ราชการ) สอบถามเพิ่มเติม : 1330 สายด่วน สปสช. หากมีอาการ ที่น่าสงสัย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที !

สถานการณ์ ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2564
สถานการณ์ ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2564
สถานการณ์ ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2564
สถานการณ์ ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2564

ขอบคุณข้อมูลจาก : ไทยรู้สู้โควิดแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook