Covid - 19 Share0 Tweet

สถานการณ์ ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2564

Nabi
สถานการณ์ ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2564

ยอดผู้ติดเชื้อ CV-19 วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 รวม 10,630 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 9,881 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 673 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 67 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 9 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,671,204 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 10,542 ราย หายป่วยสะสม 1,544,906 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 110,128 ราย เสียชีวิต 73 ราย

สถานการณ์ ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2564

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 8 ต.ค. 2564) รวม 59,308,772 โดส ใน 77 จังหวัด ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ยอดฉีดทั่วประเทศ 1,010,072 โดส

  • เข็มที่ 1 : 480,064 ราย
  • เข็มที่ 2 : 489,043 ราย
  • เข็มที่ 3 : 40,9
    สถานการณ์ ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2564

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 34,668,552 ราย จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 22,949,256 ราย จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 1,690,964 ราย แหล่งข้อมูล : MOPH-IC

สถานการณ์ ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2564

สำหรับ วิธีป้องกันเบื้องต้นนั้น ต้องกินร้อน ใช้ช้อนเรา และหมั่นล้างมือให้สะอาด เมื่อต้องออกไปข้างนอกอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัย งดไปในพื้นที่เสี่ยงเลี่ยงการใกล้ชิด กับ ผู้ที่มีไข้ไอจาม เจ็บคอ เดินทางโดยรถส่วนตัวเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ (บัตรทอง ประกันสังคม ราชการ) สอบถามเพิ่มเติม : 1330 สายด่วน สปสช. หากมีอาการ ที่น่าสงสัย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที !

สถานการณ์ ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2564
สถานการณ์ ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2564
สถานการณ์ ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2564
สถานการณ์ ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2564

ขอบคุณข้อมูลจาก : ไทยรู้สู้โควิดแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook