Covid - 19 Share0 Tweet

สถานการณ์ ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2564

Nabi
สถานการณ์ ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2564

ยอดผู้ติดเชื้อ CV-19 วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 รวม 10,035 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 9,160 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 756 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 80 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 39 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,692,056 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 10,590 ราย หายป่วยสะสม 1,565,477 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 110,265 ราย เสียชีวิต 60 ราย

สถานการณ์ ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2564

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 10 ต.ค. 2564) รวม 60,228,105 โดส ใน 77 จังหวัด ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 10 ตุลาคม 2564 ยอดฉีดทั่วประเทศ 688,481 โดส

  • เข็มที่ 1 : 311,265 ราย
  • เข็มที่ 2 : 345,437 ราย
  • เข็มที่ 3 : 31,779 ราย
สถานการณ์ ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2564

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 35,093,892 ราย จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 23,400,992 ราย จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 1,733,221 ราย แหล่งข้อมูล : MOPH-IC

สถานการณ์ ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2564

คำแนะนำในการปฏิบัติตนของผู้รับวัคซีนCV-19การเตรียมตัวก่อนรับวัคซีนCV-19 มีอะไรบ้าง

  • ตอบ ปฏิบัติตัวตามปรกติ พักผ่อนให้เพียงพอ กินยาประจำได้ตามปรกติ ทำจิตใจให้ไม่เครียดหรือวิตกกังวล หากเจ็บป่วยไม่สบายควรเลื่อนการฉีดไปก่อน

ก่อนฉีดวัคซีนจำเป็นต้องดื่มน้ำมาก ๆ หรือไม่

  • ตอบ ไม่จำเป็น
สถานการณ์ ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2564

ก่อนฉีดวัคซีน จำเป็นต้อง งดดื่มชา กาแฟ แอลกอฮอลล์ หรืองดการออกกำลังหรือไม่

  • ตอบ ไม่จำเป็นต้องงดชา กาแฟ แต่ควรงดเครื่องดื่มมืนเมา ส่วนการออกกำล้งกายสามารถทำได้ตามปรกติ

ผู้รับวัคซีนCV-19หลังรับวัคซีน สามารถรับประทานยาลดไข้ แก้ปวด ได้หรือไม่

  • ตอบ รับประทานได้ โดยยาลดไข้ที่ปลอดภัยที่สุดคือ พาราเซตามอล ภายในขนาดที่กำหนด
สถานการณ์ ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2564

สำหรับ วิธีป้องกันเบื้องต้นนั้น ต้องกินร้อน ใช้ช้อนเรา และหมั่นล้างมือให้สะอาด เมื่อต้องออกไปข้างนอกอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัย งดไปในพื้นที่เสี่ยงเลี่ยงการใกล้ชิด กับ ผู้ที่มีไข้ไอจาม เจ็บคอ เดินทางโดยรถส่วนตัวเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ (บัตรทอง ประกันสังคม ราชการ) สอบถามเพิ่มเติม : 1330 สายด่วน สปสช. หากมีอาการ ที่น่าสงสัย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที !

สถานการณ์ ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2564
สถานการณ์ ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2564

ขอบคุณข้อมูลจาก : ไทยรู้สู้โควิด , กรมควบคุมโรคแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook