Covid - 19 Share0 Tweet

สถานการณ์ ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2564

Nabi
สถานการณ์ ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2564

ยอดผู้ติดเชื้อ CV-19 วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 รวม 10,648 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 9,873 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 650 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 111 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 14 ราย

สถานการณ์ ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2564

ผู้ป่วยสะสม 1,743,975 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 10,794 ราย หายป่วยสะสม 1,619,829 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 107,378 ราย เสียชีวิต 82 ราย

สถานการณ์ ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2564

สำหรับสรุปจำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 15 ต.ค. 2564) รวม 64,139,022 โดส ใน 77 จังหวัด ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ยอดฉีดทั่วประเทศ 816,099 โดส

  • เข็มที่ 1 : 524,670 ราย
  • เข็มที่ 2 : 275,163 ราย
  • เข็มที่ 3 : 16,266 ราย
สถานการณ์ ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2564

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 36,955,020 ราย จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 25,287,543 ราย จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 1,896,459 ราย แหล่งข้อมูล : MOPH-IC

สถานการณ์ ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2564
สถานการณ์ ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2564

สำหรับ วิธีป้องกันเบื้องต้นนั้น ต้องกินร้อน ใช้ช้อนเรา และหมั่นล้างมือให้สะอาด เมื่อต้องออกไปข้างนอกอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัย งดไปในพื้นที่เสี่ยงเลี่ยงการใกล้ชิด กับ ผู้ที่มีไข้ไอจาม เจ็บคอ เดินทางโดยรถส่วนตัวเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ (บัตรทอง ประกันสังคม ราชการ) สอบถามเพิ่มเติม : 1330 สายด่วน สปสช. หากมีอาการ ที่น่าสงสัย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที!

สถานการณ์ ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2564
สถานการณ์ ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2564

ขอบคุณข้อมูลจาก : ไทยรู้ สู้โควิดแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook