Covid - 19 Share0 Tweet

สถานการณ์ ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2564

Nabi
สถานการณ์ ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2564

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 รวม 10,111 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 9,718 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 328 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 41 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 24 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,764,949 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 10,612 ราย หายป่วยสะสม 1,640,824 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 107,226 ราย เสียชีวิต 63 ราย

สถานการณ์ ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2564

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 17 ต.ค. 2564) รวม 65,677,794 โดส ใน 77 จังหวัด ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 17 ตุลาคม 2564 ยอดฉีดทั่วประเทศ 475,053 โดส

  • เข็มที่ 1 : 238,015 ราย
  • เข็มที่ 2 : 217,372 ราย
  • เข็มที่ 3 : 19,666 ราย
สถานการณ์ ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2564

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 37,684,728 ราย จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 26,042,573 ราย จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 1,950,493 ราย แหล่งข้อมูล : MOPH-IC

สถานการณ์ ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2564
สถานการณ์ ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2564

สำหรับ วิธีป้องกันเบื้องต้นนั้น ต้องกินร้อน ใช้ช้อนเรา และหมั่นล้างมือให้สะอาด เมื่อต้องออกไปข้างนอกอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัย งดไปในพื้นที่เสี่ยงเลี่ยงการใกล้ชิด กับ ผู้ที่มีไข้ไอจาม เจ็บคอ เดินทางโดยรถส่วนตัวเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ (บัตรทอง ประกันสังคม ราชการ) สอบถามเพิ่มเติม : 1330 สายด่วน สปสช. หากมีอาการ ที่น่าสงสัย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที!

สถานการณ์ ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2564
สถานการณ์ ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2564
สถานการณ์ ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2564

ขอบคุณข้อมูลจาก : ไทยรู้สู้โควิดแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook