Covid - 19 Share0 Tweet

สถานการณ์ ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

Nabi
สถานการณ์ ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

ยอดผู้ติดเชื้อ CV-19 วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 รวม 6,524 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 5,856 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 263 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 393 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 12 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,008,361 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 7,191 ราย หายป่วยสะสม 1,898,217 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 91,382 ราย เสียชีวิต 56 ราย

สถานการณ์ ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 16 พ.ย. 2564) รวม 86,071,507 โดส ใน 77 จังหวัด ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ยอดฉีดทั่วประเทศ 659,381 โดส

  • เข็มที่ 1 : 211,269 ราย
  • เข็มที่ 2 : 412,749 ราย
  • เข็มที่ 3 : 35,363 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 45,700,036 ราย จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 37,527,295 ราย จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 2,844,176 ราย แหล่งข้อมูล : MOPH-IC

สถานการณ์ ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
สถานการณ์ ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

สำหรับ วิธีป้องกันเบื้องต้นนั้น ต้องกินร้อน ใช้ช้อนเรา และหมั่นล้างมือให้สะอาด เมื่อต้องออกไปข้างนอกอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัย งดไปในพื้นที่เสี่ยงเลี่ยงการใกล้ชิด กับ ผู้ที่มีไข้ไอจาม เจ็บคอ เดินทางโดยรถส่วนตัวเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ (บัตรทอง ประกันสังคม ราชการ) สอบถามเพิ่มเติม : 1330 สายด่วน สปสช. หากมีอาการ ที่น่าสงสัย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที!

สถานการณ์ ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
สถานการณ์ ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
สถานการณ์ ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
สถานการณ์ ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

ขอบคุณข้อมูลจาก : ไทยรู้ สู้โควิด


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook