Covid - 19 Share0 Tweet

สถานการณ์ ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

Nabi
สถานการณ์ ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ยอดผู้ติดเชื้อ CV-19 วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 รวม 6,855 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 6,374 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 245 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 224 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 12 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,022,117 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 7,655 ราย หายป่วยสะสม 1,913,428 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 89,821 ราย เสียชีวิต 51 ราย

สถานการณ์ ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 18 พ.ย. 2564) รวม 87,655,274 โดส ใน 77 จังหวัด ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ยอดฉีดทั่วประเทศ 764,448 โดส

  • เข็มที่ 1 : 243,635 ราย
  • เข็มที่ 2 : 482,314 ราย
  • เข็มที่ 3 : 38,499 ราย
สถานการณ์ ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
สถานการณ์ ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 46,248,787 ราย จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 38,421,936 ราย จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 2,984,551 ราย

สถานการณ์ ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

วัคซีน ChulaCov19 เดินหน้าระยะ 3 ผลทดลองในคนระยะ 2 ประสิทธิภาพสูง เท่า Pfizer คาดใช้จริงกลางปี 2565 ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผอ.บริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงความคืบหน้าวัคซีนCV-19 ของจุฬาฯ ว่า ขณะนี้วัคซีน ChulaCov19 วัคซีนเทคโนโลยี mRNA ที่จุฬาฯ ผ่านการทดลองในคนระยะที่ 2 แล้ว อยู่ระหว่างวิเคราะห์รายละเอียด

สถานการณ์ ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
สถานการณ์ ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ผลสรุปเบื้องต้นวัคซีนมีความปลอดภัย ไม่พบผลข้างเคียงรุนแรง สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้สูงมากกว่าผู้ติดเชื้อธรรมชาติ ได้ประสิทธิภาพสูงไม่ด้อยกว่าวัคซีน Pfizer ที่เป็นเทคโนโลยีเดียวกัน ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมเข้าสู่การทดลองในคนระยะที่ 3 เทียบกับ Pfizer เพื่อเห็นว่าไม่ได้ด้อยกว่า ซึ่งได้ผลิตวัคซีนบรรจุขวด Made in Thailand เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอทดสอบคุณภาพ หากทุกอย่างเป็นไปตามแผน จะเริ่มรับอาสาสมัครได้ก่อนสิ้นปีนี้ ฉีดจริงต้นปีหน้า ดูผลในเดือนมีนาคม 2565 เพื่อรวบรวมข้อมูลขึ้นทะเบียนในภาวะฉุกเฉิน หากเป็นไปตามแผนคาดจะได้ใช้จริงกลางปี 2565

สถานการณ์ ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ขอบคุณข้อมูลจาก : ไทยรู้ สู้โควิด


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook