Covid - 19 Share0 Tweet

สถานการณ์ ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

Nabi
สถานการณ์ ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

ยอดผู้ติดเชื้อ CV-19 วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 รวม 6,559 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 5,543 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 225 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 752 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 39 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,066,023 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 6,875 ราย หายป่วยสะสม 1,966,538 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 80,277 ราย เสียชีวิต 64 ราย

สถานการณ์ ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 25 พ.ย. 2564) รวม 90,735,069 โดส ใน 77 จังหวัด ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ยอดฉีดทั่วประเทศ 266,114 โดส

  • เข็มที่ 1 : 98,118 ราย
  • เข็มที่ 2 : 146,673 ราย
  • เข็มที่ 3 : 21,323 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 47,331,644 ราย จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 40,202,745 ราย จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 3,200,680 ราย แหล่งข้อมูล : MOPH-IC

สถานการณ์ ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
สถานการณ์ ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

สำหรับ วิธีป้องกันเบื้องต้นนั้น ต้องกินร้อน ใช้ช้อนเรา และหมั่นล้างมือให้สะอาด เมื่อต้องออกไปข้างนอกอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัย งดไปในพื้นที่เสี่ยงเลี่ยงการใกล้ชิด กับ ผู้ที่มีไข้ไอจาม เจ็บคอ เดินทางโดยรถส่วนตัวเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ (บัตรทอง ประกันสังคม ราชการ) สอบถามเพิ่มเติม : 1330 สายด่วน สปสช. หากมีอาการ ที่น่าสงสัย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที!

สถานการณ์ ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
สถานการณ์ ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
สถานการณ์ ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
สถานการณ์ ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

ขอบคุณข้อมูลจาก : ไทยรู้ สู้โควิด


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook