Covid - 19 Share0 Tweet

สถานการณ์ ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

Nabi
สถานการณ์ ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ยอดผู้ติดเชื้อ CV-19 วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 รวม 4,306 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 4,054 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 121 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 123 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 8 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,087,009 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 6,407 ราย หายป่วยสะสม 1,992,002 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 75,673 ราย เสียชีวิต 37 ราย

สถานการณ์ ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 29 พ.ย. 2564) รวม 92,658,390 โดส ใน 77 จังหวัด ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

ยอดฉีดทั่วประเทศ 297,973 โดส

  • เข็มที่ 1 : 110,870 ราย
  • เข็มที่ 2 : 157,133 ราย
  • เข็มที่ 3 : 29,970 ราย
สถานการณ์ ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 48,074,050 ราย จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 41,210,777 ราย จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 3,373,563 ราย แหล่งข้อมูล : MOPH-IC

สถานการณ์ ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
สถานการณ์ ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

สำหรับ วิธีป้องกันเบื้องต้นนั้น ต้องกินร้อน ใช้ช้อนเรา และหมั่นล้างมือให้สะอาด เมื่อต้องออกไปข้างนอกอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัย งดไปในพื้นที่เสี่ยงเลี่ยงการใกล้ชิด กับ ผู้ที่มีไข้ไอจาม เจ็บคอ เดินทางโดยรถส่วนตัวเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ (บัตรทอง ประกันสังคม ราชการ) สอบถามเพิ่มเติม : 1330 สายด่วน สปสช. หากมีอาการ ที่น่าสงสัย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที!

สถานการณ์ ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
สถานการณ์ ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ขอบคุณข้อมูลจาก : ไทยรู้สู้โควิด


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook