ดูดวง Share0 Tweet

3 ราศี ในช่วงนี้ปากพารวย

Fairy Cat
3 ราศี ในช่วงนี้ปากพารวย

ในช่วงระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม-22 สิงหาคม  2562 ดาวพุธโคจรได้ตำแหน่งเป็นเกษตร ในราศีกรกฎ ให้คุณเกี่ยวกับ การติดต่อสื่อสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การค้าขายออนไลน์  การเจรจาพูดคุย งานที่เกี่ยวข้องกับการใช้คำพูด การรับส่งข้อมูลทุกชนิด

3 ราศี ในช่วงนี้ปากพารวย

ซึ่งคน 3 ราศี ที่จะได้รับผลดี จากการโคจรย้ายราศีของดาวพุธ ในช่วงเวลาดังกล่าว ยิ่งพูดยิ่งรวย ได้แก่ ราศีเมถุน ราศีกันย์ และ ราศีพิจิก โดยดาวพุธจะไปอยู่ในเรือนการเงินของชาวราศีเมถุน ส่งผลให้การพูดเจรจาต่อรองเรื่องลาภผลต่างๆ เป็นไปได้ด้วยดี  อีกทั้งยังเป็นเรือนโชคลาภของชาวราศีกันย์ และอยู่ในเรือนของความสำเร็จของราศีพิจิก ทั้งนี้ในดวงเดิมจะต้องไม่มีดาวอาทิตย์อยู่ในราศีเมถุน จึงจะได้รับผลดีจากอิทธิพลของดาวพุธอย่างเต็มที่

3 ราศี ในช่วงนี้ปากพารวย

อย่างไรก็ตาม คำทำนายดังกล่าว เป็นการวิเคราะห์จากดาวจร ในภาพรวมเท่านั้น ไม่ได้เป็นคำทำนายเฉพาะบุคคล ซึ่งต้องพิจารณาโดยละเอียดอีกครั้งว่า ดาวพุธเดิมในดวงมาจากตำแหน่งใด และต้องไม่มีดาวที่เป็นคู่ศัตรูมาตั้งรับจึงจะให้คุณ

3 ราศี ในช่วงนี้ปากพารวย
3 ราศี ในช่วงนี้ปากพารวย
3 ราศี ในช่วงนี้ปากพารวย
3 ราศี ในช่วงนี้ปากพารวย


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook