ดูดวง Share0 Tweet

3 ราศี ปากพาซวย

Fairy Cat
3 ราศี ปากพาซวย

ในช่วงนี้ จะเห็นได้ว่า ผู้คนมักมีปัญหาเรื่องการสื่อสารกัน และมีความหงุดหงิดอารมณ์เสีย ได้ง่าย หลายๆครั้ง มีการแสดงออกทางความคิดเห็นที่ไม่ได้ระมัดระวัง จนเกิดเป็นปัญหากระทบในวงกว้าง หรือพูดอะไรไปก็มีคนไม่ชอบ

3 ราศี ปากพาซวย

3 ราศี ที่ช่วงนี้ ปากพาซวย ควรต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดและการแสดงออกของตัวท่านเอง ให้มากๆ ได้แก่ ราศีกรกฎ ราศีมังกร และราศีพิจิก เนื่องจากอิทธิพลของดาวพุธ โคจรร่วมกับดาวอาทิตย์และดาวราหู ในราศีเมถุน คู่ดาวพุธและดาวราหูนั้นเป็นคู่ดาวที่ส่งผลให้คนมีความมัวเมา ขาดความยับยั้งชั่งใจ เมื่อรวมกับดาวอาทิตย์แล้ว ยิ่งส่งผลให้มีความดุเดือดมากขึ้น ส่งผลเสียกับทั้ง 3 ราศี ทำให้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับคำพูด การสื่อสารต่างๆ บางครั้งเป็นเพียงการแสดงทัศนคติ หรือความรู้สึกส่วนตัว แต่ถูกคนนำมาเป็นประเด็น จนตัวเองได้รับความเดือดร้อน

3 ราศี ปากพาซวย

เมื่อท่านทราบดังนี้แล้ว ควรระมัดระวังเรื่องการแสดงความคิดเห็นต่างๆ หรือการแสดงออกในที่สาธารณะ และกระทำให้มาก เพราะอาจทำให้ตัวท่านมีศัตรูเพิ่มขึ้น หรือเกิดความผิดพลาดในการสื่อสารได้

3 ราศี ปากพาซวย
3 ราศี ปากพาซวย
3 ราศี ปากพาซวย

เรียบเรียงโดย จาม.comแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook