ดูดวง Share0 Tweet

3 ราศี ช่วงนี้งานมีปัญหาบ่อย

Fairy Cat
3 ราศี ช่วงนี้งานมีปัญหาบ่อย

ความผิดพลาดต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เป็นเรื่องที่ยากจะคาดเดา  และไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นบ่อย  แต่บางที เราก็ไม่สามารถควบคุมได้ เพราะสิ่งเหล่านั้นอาจเกิดจากสภาพแวดล้อม หรือบุคคลอื่น หากความผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นในเรื่องของการทำงาน และเกิดจากตัวเรา ก็คงหนักใจอยู่ไม่น้อย

3 ราศี ช่วงนี้งานมีปัญหาบ่อย

3 ราศี ช่วงนี้งานมีปัญหาบ่อย ได้แก่ ราศีตุลย์ ราศีเมษ และ ราศีกันย์  ด้วยอิทธิพลของดาวเกตุ ในราศีกันย์ ซึ่งมีดาวเจ้าเรือนเป็นดาวพุธ เมื่อมีดาวเกตุย้ายมา ทำให้การติดต่อสื่อสาร การรับรู้ข้อมูลของคุณเกิดความแปรปรวน จึงส่งผลให้เกิดความผิดพลาดเรื่องเอกสาร รวมไปถึง มีปัญหาด้านการสื่อสารต่างๆ เช่น ระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้อง คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ อุปกรณ์การสื่อสารที่ใช้ เกิดอาการรวน หรือเครื่องประมวลผลช้า รวมไปถึง ทำให้เจ้าชะตา มีความสับสน เข้าใจเรื่องต่างๆ รอบตัวได้ยาก  จนส่งผลให้งานของคุณมีปัญหา

3 ราศี ช่วงนี้งานมีปัญหาบ่อย

เมื่อทราบลักษณะของดาวที่ส่งผลเสียในช่วงนี้แล้ว ก็ควรเพิ่มความละเอียดรอบคอบในการทำงาน หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานทุกอย่าง ให้มีความพร้อมเสมอ  เพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นจนส่งผลเสียกับเรื่องงาน ทั้งนี้การทำนายทั้งหมด วิเคราะห์จากดาวจรในแต่ละราศีเท่านั้น ไม่ใช่เป็นการทำนายเฉพาะบุคคล อาจมีเหตุการณ์แตกต่างกันออกไป

3 ราศี ช่วงนี้งานมีปัญหาบ่อย
3 ราศี ช่วงนี้งานมีปัญหาบ่อย
3 ราศี ช่วงนี้งานมีปัญหาบ่อย


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook