ข่าววันนี้ Share0 Tweet

รู้หรือไม่ แมลงสาบทนยาฆ่าแมลงหลายชนิดพร้อมกันได้ รุ่นลูกแกร่งกว่าพ่อแม่ 4-6 เท่า

Nabi
รู้หรือไม่ แมลงสาบทนยาฆ่าแมลงหลายชนิดพร้อมกันได้ รุ่นลูกแกร่งกว่าพ่อแม่ 4-6 เท่า

แมลงสาบ ชื่อภาษาอังกฤษ: Cockroaches เป็นแมลงที่อยู่ในอันดับ Blattodea หรือ Blattaria จัดเป็นแมลงที่มีวงจรชีวิตไม่สมบูรณ์ คือ ไม่เป็นตัวหนอนและดักแด้ ปัจจุบันเป็นแมลงที่พบกระจายไปแล้วทั่วโลก โดยติดไปกับยานพาหนะต่าง ๆ พบได้ถึงขนาดบนเครื่องบินโดยสาร ถือเป็นสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค

รู้หรือไม่ แมลงสาบทนยาฆ่าแมลงหลายชนิดพร้อมกันได้ รุ่นลูกแกร่งกว่าพ่อแม่ 4-6 เท่า

ความเป็นมาและวิวัฒนาการของแมลงสาบ จากการศึกษาซากฟอสซิลของแมลงสาบ บ่งชี้ได้ว่า แมลงสาบได้ถือกำเนิดมาบนโลกนี้ยาวนานกว่ามนุษย์หลายเท่า (ราว 250 ล้านปีมาแล้ว) ความแตกต่างของแมลงสาบโบราณกับแมลงสาบในปัจจุบัน คือ ช่องออกไข่ที่ปลายช่องท้อง และมีการค้นพบฟอสซิลแมลงสาบที่เป็นยุคปัจจุบันคือมีรังไข่เหมือนกับปัจจุบันในยุคที่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์จากโลกไปแล้ว คือ มหายุคมีโซโซอิก แมลงสาบสามารถปรับตัวได้กับทุกสภาพแวดล้อม เนื่องจากการที่แมลงสาบกินทุกอย่างเป็นอาหาร บางสายพันธุ์สามารถกินไม้ได้ด้วย แมลงสาบจะปรากฏตัวให้เห็นอยู่ในประเทศที่เป็นเขตเมืองร้อน แมลงสาบในประเทศไทยจะอาศัยอยู่ตามบ้านเรือน แหล่งของเสีย ขยะแมลงสาบที่อาศัยอยู่ตามฟาร์ม เช่น โรงผสมอาหารสัตว์ ปัจจุบันมีวิธีกำจัดแมลงสาบโดยชีววิธี ด้วยแมลงที่เป็นศัตรู เพื่อลดการใช้สารเคมีกำจัดแมลง

รู้หรือไม่ แมลงสาบทนยาฆ่าแมลงหลายชนิดพร้อมกันได้ รุ่นลูกแกร่งกว่าพ่อแม่ 4-6 เท่า
รู้หรือไม่ แมลงสาบทนยาฆ่าแมลงหลายชนิดพร้อมกันได้ รุ่นลูกแกร่งกว่าพ่อแม่ 4-6 เท่า
รู้หรือไม่ แมลงสาบทนยาฆ่าแมลงหลายชนิดพร้อมกันได้ รุ่นลูกแกร่งกว่าพ่อแม่ 4-6 เท่า

ปัจจุบันนี้แมลงสาบพบมากกว่า 9,000 สกุล 4,500 ชนิด และพบ 4 ชนิดที่เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยง เช่น แมลงสาบมาดากัสการ์ (Gromphadorhina portentosa)

แต่รู้หรือไม่ว่าแมลงสาบนั้นใช้สารเคมีกำจัดพวกมันยากมาก โดยทางทีมข่าวเวิร์คพ้อยท์ ได้นำเสนอข่าวการวิจัยการกำจัดแมลงสาบของนักวิจัยจากสหรัฐฯ ค้นพบว่าแมลงสาบสามารถพัฒนาภูมิต้านทานยาฆ่าแมลงหลากหลายชนิดไปพร้อมกันได้ ทำให้การใช้เพียงยาฆ่าแมลงเพียงอย่างเดียวไม่สามารถลดจำนวนแมลงสาบลงได้ นอกจากนี้แมลงสาบรุ่นลูกแต่ละรุ่นยังสามารถต้านทานยาฆ่าแมลงได้ดีกว่ารุ่นพ่อแม่ถึง 4-6 เท่า

รู้หรือไม่ แมลงสาบทนยาฆ่าแมลงหลายชนิดพร้อมกันได้ รุ่นลูกแกร่งกว่าพ่อแม่ 4-6 เท่า
รู้หรือไม่ แมลงสาบทนยาฆ่าแมลงหลายชนิดพร้อมกันได้ รุ่นลูกแกร่งกว่าพ่อแม่ 4-6 เท่า
รู้หรือไม่ แมลงสาบทนยาฆ่าแมลงหลายชนิดพร้อมกันได้ รุ่นลูกแกร่งกว่าพ่อแม่ 4-6 เท่า

Michael Scharf นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Purdue สหรัฐฯ ได้ทำการวิจัยชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับประสิทธิผลของยาฆ่าแมลงหลากหลายชนิดในการควบคุมจำนวนประชากรแมลงสาบ และค้นพบว่า แมลงสาบเยอรมัน (ที่ใช้ในการทดลอง) นั้นถูกกำจัดได้ยากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมันพัฒนาภูมิคุ้มกันให้สามารถต้านทานยาฆ่าแมลงได้หลากหลายชนิด

“นี่ถือเป็นความท้าทายในการกำจัดแมลงสาบที่เราไม่เคยคิดมาก่อน แมลงสาบที่พัฒนาความสามารถในการต้านทานยาฆ่าแมลงหลากหลายชนิดพร้อมกัน จะทำให้การกำจัดแมลงสาบโดยใช้เพียงสารเคมีอย่างเดียวไม่ได้ผล” นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Purdue กล่าว

ทั้งนี้โดยปกติแล้ว ในการกำจัดแมลงสาบแบบมืออาชีพ มักจะมีการใช้สารเคมีหลายตัวพร้อมๆ กัน เพื่อให้แน่ใจว่าแมลงสาบทั้งหมดจะตาย เนื่องจากหากแมลงสาบบางตัวสามารถต้านทานยาฆ่าแมลงชนิดหนึ่งได้ ก็ยังจะตายอยู่ดีด้วยสารเคมีตัวอื่นๆ ที่ฉีดไปพร้อมกัน แต่จากการงานวิจัยล่าสุดนี้ ทำให้เห็นว่าการฉีดยาฆ่าแมลงหลายชนิดพร้อมกันไม่สามารถฆ่าแมลงสาบให้หมดไปได้อีก เนื่องจากแมลงสาบมีวิวัฒนาการในการพัฒนาระบบต้านทานสารเคมีหลายๆ ตัวไปพร้อมๆ กัน

รู้หรือไม่ แมลงสาบทนยาฆ่าแมลงหลายชนิดพร้อมกันได้ รุ่นลูกแกร่งกว่าพ่อแม่ 4-6 เท่า
รู้หรือไม่ แมลงสาบทนยาฆ่าแมลงหลายชนิดพร้อมกันได้ รุ่นลูกแกร่งกว่าพ่อแม่ 4-6 เท่า

นอกจากนี้ แมลงสาบยังสามารถส่งผ่านคุณสมบัติในการต้านทานสารเคมีและยาฆ่าแมลงเหล่านี้ ไปยังรุ่นลูกได้ด้วย โดยนักวิจัยพบว่าแมลงสาบรุ่นลูกจะสามารถต้านทานยาฆ่าแมลงได้ดีกว่ารุ่นพ่อแม่ถึง 4-6 เท่า ซึ่งเมื่อเราคำนึงถึงว่าแมลงสาบตัวเมียมีช่วงรอบในการเติบโตจากเกิดจนถึงวัยเจริญพันธุ์เพียง 3 เดือน ก็หมายความว่าในทุก 3 เดือน จะมีแมลงสาบรุ่นลูกที่มีความต้านทานยาฆ่าแมลงได้ดีกว่ารุ่นพ่อแม่อย่างมากเกิดขึ้น

จากผลการค้นพบดังกล่าวนี้ นักวิจัยแมลงสาบท่านนี้จึงได้แนะนำว่า การจะขจัดแมลงสาบให้ได้ผลควรจะต้องใช้หลากหลายวิธีควบคู่กันไป ทั้งการใช้กับดัก ทำพื้นที่ให้สะอาดขึ้น รวมถึงใช้อุปกรณ์ดูดฝุ่น ไม่ใช่เพียงแค่ใช้สารเคมีเพียงอย่างเดียว

รู้หรือไม่ แมลงสาบทนยาฆ่าแมลงหลายชนิดพร้อมกันได้ รุ่นลูกแกร่งกว่าพ่อแม่ 4-6 เท่า
รู้หรือไม่ แมลงสาบทนยาฆ่าแมลงหลายชนิดพร้อมกันได้ รุ่นลูกแกร่งกว่าพ่อแม่ 4-6 เท่า

ขอบคุณข้อมูลจาก WorkpointNews แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook