การเมือง Share0 Tweet

บิ๊กป้อม ย้ำ สัมพันธ์รัก 3 ป.

Nabi
บิ๊กป้อม ย้ำ สัมพันธ์รัก 3 ป.

สื บ เ นื่ อ ง จ า ก ก ร ณี ที่ มี ข่ า ว อ อ ก ม า ว่ า พ ล เ อ ก ป ร ะ วิ ต ร กับ พ ล เ อ กประยุ ท ธ์ ท ะ เ ล า ะ เ บ า ะ แ ว้ ง กั น นั้ น ด้านเจ้าตัวได้ออกมาย้ำ สั ม พั น ธ์ รั ก แล้วว่า จำไว้ ใ ห้ ต า ย จ า ก กั น เรา 3 ป. ถึง จ ะ เ ลิ ก รั ก กั น

บิ๊กป้อม ย้ำ สัมพันธ์รัก 3 ป.

22 กันยายน 2564 ในโลกออนไลน์ได้มีกระแสพูดถึงในวงกว้าง หลังจากทางด้าน พ ล.อ.ป ร ะ วิ ต ร ว ง ษ์ สุ ว ร ร ณ ร อ ง น า ย ก รั ฐ ม น ต รี ให้สัมภาษณ์หลังเจอ ข่ า ว รุ ม ถ ล่ ม เกี่ยวกับการแยกลงพื้นที่ต่างจังหวัด ในวันเดียวกัน (22 ก.ย.2564) ว่าเป็นการ วั ด พ ลั งระหว่าง พล.อ.ป ร ะ ยุ ท ธ์ จั น ท ร์ โ อ ช า น า ย ก รั ฐ ม น ต รี  กับ ตนเองว่า

บิ๊กป้อม ย้ำ สัมพันธ์รัก 3 ป.

ทั้งนี้ใครก็รู้กันทั้งนั้นว่า ไ ม่ มี ปั ญ ห า ส.ส.พ ร ร ค พ ลั ง ป ร ะ ช า รั ฐ ทุ ก คนต่างรู้ดีว่าตนกับน า ย ก รั ฐ ม น ต รี ไ ม่ มี ปั ญ ห ากัน จะมีแต่นักข่าวเท่านั้นที่คอยเสนอข่าว ท ะ เ ล า ะกัน ตนกอดคอกับ น า ย กฯ สนิทสนมกันมา 50 กว่าปี ข่าวออกมา บ้ า บ อ ทั้งสิ้น จำไว้ ให้ ต า ย จ า ก กัน เรา 3 ป. ถึงจะ เ ลิ ก รักกัน บ้ า บ อ มากกับข่าว ท ะ เ ล า ะกัน” พล.อ ประวิตร กล่าวเสียงดังอย่างมีอารมณ์

บิ๊กป้อม ย้ำ สัมพันธ์รัก 3 ป.

นอกจากนั้น พล.อ.ประวิตร ยังเผยอีกว่า น า ย ก รั ฐ ม น ต รี มาหาตนทุกวัน ที่มูลนิธิป่ารอยต่อ ใครจะไปท ะ เ ล า ะ กันเมื่อถามว่า จะมีการลงพื้นที่ต่างจังหวัดกับ น า ย ก รั ฐ ม น ต รี หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า เราเดิน ไ ม่ ทันนายกฯ จึง ไ ม่ ลงพื้นที่ด้วย ก็แค่นั้น พูดกันไปเรื่อยว่าเราท ะ เ ล า ะกัน ตนไปของตน จะได้พื้นที่มากกว่าในการลงพื้นที่

บิ๊กป้อม ย้ำ สัมพันธ์รัก 3 ป.

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตุว่าตลอดการให้สัมภาษณ์ พล.อ.ประวิตร ได้แสดงความ ไ ม่ พ อใจเป็นอย่างมากกับข่าวที่สื่อนำเสนอต่อประเด็นขัด แ ย้ ง ร ะ ห ว่ า ง น า ย ก รั ฐ ม น ต รี กับตนเอง

บิ๊กป้อม ย้ำ สัมพันธ์รัก 3 ป.

ขอบคุณข้อมูลจาก : EasyYukhon


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook