การเมือง Share0 Tweet

จิราพร ท้วง ประยุทธ์ จะเข้า CPTPP ดูรอบคอบแล้วหรือยัง ห่วง เร่งรีบจะได้ไม่คุ้มเสีย

Pudding ฺB
จิราพร ท้วง ประยุทธ์ จะเข้า CPTPP ดูรอบคอบแล้วหรือยัง ห่วง เร่งรีบจะได้ไม่คุ้มเสีย

“จิราพร” ท้วง “ประยุทธ์” จะเข้า CPTPP ดูรอบคอบแล้วหรือยัง ห่วง เร่งรีบจะได้ไม่คุ้มเสีย ชี้ อย่าให้เสียหายซ้ำรอยเหมืองทองอัครา

จิราพร ท้วง ประยุทธ์ จะเข้า CPTPP ดูรอบคอบแล้วหรือยัง ห่วง เร่งรีบจะได้ไม่คุ้มเสีย

นางสาวจิราพร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด ในฐานะรองโฆษก และประธานคณะอนุกรรมการนโยบายด้านการพาณิชย์และการค้าระหว่างประเทศของพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกระแสข่าวที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ในสัปดาห์หน้าว่า สถานการณ์การเข้าร่วม CPTPP ได้เปลี่ยนไปแล้ว เพราะมีอังกฤษ  จีน และจีนไทเป แจ้งเข้าร่วมเพิ่ม รัฐบาลจึงต้องศึกษาใหม่อย่างรอบคอบ อย่าเร่งรัดดำเนินการด้วยการอาศัยเพียงข้อมูลการศึกษาเก่า ไม่เช่นนั้นไทยจะได้ไม่คุ้มเสีย

จิราพร ท้วง ประยุทธ์ จะเข้า CPTPP ดูรอบคอบแล้วหรือยัง ห่วง เร่งรีบจะได้ไม่คุ้มเสีย

ทั้งนี้ ผ่านมาเกือบ 1 ปี รัฐบาลยังคลุมเครือ ไม่สามารถหาจุดร่วมที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องไปในทิศทางเดียวกันได้ และไร้ความชัดเจนว่าจะดำเนินการตามคำแนะนำจากรายงานผลการศึกษา CPTPP ของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขให้รัฐบาลต้องแก้ไขจุดอ่อนในด้านต่างๆ ของไทยก่อนเข้าร่วม CPTPP โดยเฉพาะการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและพี่น้องเกษตรกรให้พร้อมต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากความตกลงดังกล่าว และยังมีกระแสข่าวว่ารัฐบาลกำลังเร่งส่งหนังสือเข้าร่วม CPTPP โดยใช้ข้อมูลเก่าอ้างอิง ขาดการศึกษากรณีการเข้าร่วม CPTPP ของอังกฤษ จีน และจีนไทเป ไม่ได้หารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปร่วมโดยเฉพาะกับองค์กรผู้บริโภคและเกษตรกร จึงชี้ให้เห็นว่า การบ้านเก่าที่เคยได้รับโจทย์จากสภาผู้แทนราษฎรก็ยังไม่ได้ส่ง การบ้านใหม่ก็ยังไม่ได้ทำ แต่ไปทำในสิ่งที่ยังไม่ควรทำคือการเร่งรีบจะเข้าร่วมความตกลง CPTPP จึงไม่ได้ต่างอะไรกับกรณีการเร่งรัดปิดเหมืองทองอัครา จนทำให้ไทยถูกเอกชนฟ้องศาลอนุญาโตตุลาการ

จิราพร ท้วง ประยุทธ์ จะเข้า CPTPP ดูรอบคอบแล้วหรือยัง ห่วง เร่งรีบจะได้ไม่คุ้มเสีย

“ขอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ออกมาชี้แจงว่าการเข้าร่วม CPTPP ของไทย ได้คุ้มเสียหรือไม่ มีการเตรียมความพร้อมประเทศอย่างไรบ้าง เพื่อให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ และต้องอธิบายผลการศึกษากรณีอังกฤษ จีน และจีนไทเป เข้าร่วมความตกลง CPTPP เพราะหากไม่มีความชัดเจน ก็ไม่ต่างอะไรกับการที่ พล.อ.ประยุทธ์ ยึดการลงทุนเหมืองทองโดยขาดความรอบคอบ ทำให้ไทยถูกเอกชนฟ้องให้ชดใช้ค่าเสียหายนับหมื่นล้าน เหมือนเอาประชาชนและประเทศชาติเป็นจำเลย” จิราพร กล่าว

จิราพร ท้วง ประยุทธ์ จะเข้า CPTPP ดูรอบคอบแล้วหรือยัง ห่วง เร่งรีบจะได้ไม่คุ้มเสีย
จิราพร ท้วง ประยุทธ์ จะเข้า CPTPP ดูรอบคอบแล้วหรือยัง ห่วง เร่งรีบจะได้ไม่คุ้มเสีย

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook