การเมือง Share0 Tweet

เปิดประวัติ ดร.โกร่ง อดีตรมว.การคลังหลายสมัย ก่อนเสียชีวิต

Nabi
เปิดประวัติ ดร.โกร่ง อดีตรมว.การคลังหลายสมัย ก่อนเสียชีวิต

สืบเนื่องจากข่าวสุดเศร้า ดร.โกร่ง อดีตรัฐมนตรีหลายสมัย และนักเศรษฐศาสตร์คนสำคัญของไทย ถึงแก่อนิจกรรมลง เมื่อเวลา 15.18 น. ในวัย 78 ปี ด้วยโรคมะเร็ง การสูญเสียครั้งนี้ นับเป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญด้านเศรษฐกิจครั้งสำคัญของประเทศไทย ดร.โกร่ง ถือเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่แวดวงการเมืองและเศรษฐกิจของไทย รู้จักเป็นอย่างดี

เปิดประวัติ ดร.โกร่ง อดีตรมว.การคลังหลายสมัย ก่อนเสียชีวิต

ในส่วนของประวัติส่วนตัว ดร.โกร่ง เดิมชื่อ ประดับ บุคคละ เกิดเมื่อ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2486 ที่กรุงเทพมหานคร มีพี่น้องทั้งหมด 6 คน เป็นบุตรชายร้อยตำรวจตรี ประดิษฐ์ รามางกูร (แดง) หรือประดิษฐ์ บุคคละ และนางบุญศรี รามางกูร (สกุลเดิม เกิดเล็ก) เชื้อสายฝ่ายปู่เป็นตระกูลเจ้านายลาวเวียงจันทน์ผู้ปกครองเมืองธาตุพนม (เมืองพนม) ในอดีต เชื้อสายฝ่ายย่าเป็นตระกูลเจ้านายภูไทเมืองวังผู้ปกครองเมืองเรณูนคร (เมืองเว) ในอดีต ปัจจุบันคืออำเภอธาตุพนมและอำเภอเรณูนครในจังหวัดนครพนม

เปิดประวัติ ดร.โกร่ง อดีตรมว.การคลังหลายสมัย ก่อนเสียชีวิต

ดร.โกร่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง เป็นคนแรกจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยในระหว่างที่ศึกษาอยู่ก็สอบได้เป็นอันดับ 1 มาตลอดทุกเทอม จากนั้นเข้าเป็นอาจารย์ประจำแผนกวิชาการต่างประเทศและการทูต ร่วมมือกับ ศ. บำรุงสุข สีหอำไพ ก่อตั้งแผนกอิสระสื่อสารมวลชน ซึ่งต่อมาคือคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลังจากนั้นได้ทุนการศึกษาไปต่อต่างประเทศมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย (University of Pennsylvania) เมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ และได้เข้าเป็นอาจารย์สอนที่คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นอาจารย์คนแรกของไทยที่สอนทางด้านเศรษฐมิติ และต่อมาได้ดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย

เปิดประวัติ ดร.โกร่ง อดีตรมว.การคลังหลายสมัย ก่อนเสียชีวิต

ในส่วนของเส้นทางการเมืองดร.โกร่ง เคยดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในรัฐบาล พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ จากนั้นได้ดำรงตำแหน่งเป็นรมว.คลัง ในรัฐบาลพล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ อีกทั้งเป็นรมช.คลัง ในรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน จากนั้นเป็นรองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ก่อนเป็นที่ปรึกษาของทีมเศรษฐกิจในรัฐบาลอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร และประธานที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจในรัฐบาลอดีตนายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช

เปิดประวัติ ดร.โกร่ง อดีตรมว.การคลังหลายสมัย ก่อนเสียชีวิต

ในช่วงที่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อ 2554 ดร.โกร่งได้รับตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) ในสมัยรัฐบาลของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีหน้าที่สร้างความมั่นใจของนักลงทุนต่างชาติกลับคืนมายังประเทศไทย วางแผนการลงทุนระบบน้ำทั้งหมด และยังเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแห่งชาติด้วย ทั้งนี้ ก่อนเสียชีวิต ดร.โกร่งได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานบริหารอยู่หลายบริษัทได้แก่ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) และกรรมการอิสระ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

เปิดประวัติ ดร.โกร่ง อดีตรมว.การคลังหลายสมัย ก่อนเสียชีวิต

ขอบคุณข้อมูลจาก : brighttv


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook