โซเชียล Share0 Tweet

หมอยง ชี้ สถานการณ์ โควิดหลังจากนี้ ซื้อของในห้างได้ แต่เดินเล่นไม่ได้

Nabi
20 เมษายน 2563 - 17:17(แก้ไข)
หมอยง ชี้ สถานการณ์ โควิดหลังจากนี้ ซื้อของในห้างได้ แต่เดินเล่นไม่ได้

วันที่ 20 เม.ย. ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงความเห็นถึง การหาจุดสมดุลระหว่างการควบคุมโควิด-19 กับ ภาวะเศรษฐกิจ สังคม หลังจากนี้ มีใจความสำคัญว่า

หมอยง ชี้ สถานการณ์ โควิดหลังจากนี้ ซื้อของในห้างได้ แต่เดินเล่นไม่ได้

หากต้องการให้โรคหมดไป ภาวะเศรษฐกิจและสังคมก็จะอยู่ในภาวะลำบากมาก แต่ถ้ากลับไปอยู่สภาพเดิมของภาวะเศรษฐกิจและสังคม ก็จะควบคุมการระบาดของโรคไม่ได้

ดังนั้น การเปิดประเทศ เปิดเมือง ขยายกิจกรรมต่างๆ จะต้องค่อยเป็นค่อยไป โดยกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำมากๆ จะยอมให้เปิดก่อนแต่ต้องคำนึงถึงกฎเกณฑ์ กำหนดระยะห่างของสังคม การดูแลเรื่องสุขอนามัย การเข้าค้นหาผู้ป่วยให้เร็วที่สุด การควบคุมโรค ไม่ให้แพร่ขยายต่อได้

หมอยง ชี้ สถานการณ์ โควิดหลังจากนี้ ซื้อของในห้างได้ แต่เดินเล่นไม่ได้
หมอยง ชี้ สถานการณ์ โควิดหลังจากนี้ ซื้อของในห้างได้ แต่เดินเล่นไม่ได้

การใช้ชีวิตกลุ่มเสี่ยงยังคงต้องอยู่บ้าน ผู้ออกนอกบ้าน จะต้องคำนึงถึงคนในบ้านไม่นำพาโรคเข้ามา โดยเฉพาะให้กับผู้สูงอายุ การทำงานที่บ้าน ยังคงจะต้องอยู่ไประยะหนึ่ง

การประกอบอาชีพต้องปรับเปลี่ยนไป การตัดผม เสริมสวย จะต้องเคร่งครัดใส่หน้ากากอนามัยทั้งสองฝ่ายและพูดคุยกันให้น้อยที่สุด กำหนดระยะห่างภายในร้าน หรือมีการนัดคิว นัดเวลา ไม่ควรรอในร้าน

หมอยง ชี้ สถานการณ์ โควิดหลังจากนี้ ซื้อของในห้างได้ แต่เดินเล่นไม่ได้

การเปิดห้างสรรพสินค้า ต้องให้คนไปซื้อของที่จำเป็น และอยู่ภายในห้างให้ใช้เวลาน้อยที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีคนจำนวนมาก ลดการสัมผัสระหว่างคน

ร้านอาหาร จะต้องจำกัดคนที่รับประทานในร้าน กำหนดระยะห่าง ให้เน้นการซื้อกลับบ้าน

สถานบันเทิง การแข่งกีฬา ที่อนุญาตให้คนเข้าชมควรจะต้องงด เพราะถือเป็นความเสี่ยงสูง

ทุกคนจะต้องช่วยกัน คนที่เสียโอกาส เสียอาชีพ ไม่มีงานทำ จะต้องได้รับการช่วยเหลือ จากรัฐบาลและผู้ที่มีความพร้อมที่จะช่วยได้

หมอยง ชี้ สถานการณ์ โควิดหลังจากนี้ ซื้อของในห้างได้ แต่เดินเล่นไม่ได้

"เราต้องต่อสู้อีกยาวนาน บนความสมดุลของทุกฝ่าย แบบพอเพียง โควิด-19 ทำให้ต้องมีการจัดระเบียบของสังคมใหม่ เพื่อความอยู่รอดของทุกฝ่าย เราต้องร่วมกันอีกยาวนาน จนกว่าจะมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรค"

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก นพ.ยง ภู่วรวรรณ


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook