โซเชียล Share0 Tweet

คนไทยจำนวน 97 คนที่ตกค้างในญี่ปุ่น เฮ ได้กลับไทยวันนี้ พร้อมกักตัว 14 วัน

Nabi
21 เมษายน 2563 - 15:28(แก้ไข)
คนไทยจำนวน 97 คนที่ตกค้างในญี่ปุ่น เฮ ได้กลับไทยวันนี้ พร้อมกักตัว 14 วัน

นพ.ทวีศิลป์ โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ 19 คน รวมผู้ป่วย 2,811 คน รักษาหายแล้ว 2,108 คน กำลังรักษา 655 คน ด้าน สถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น คนไทยจำนวน 97 คนที่ตกค้างในญี่ปุ่น ได้กลับไทยวันนี้ พร้อมกักตัว 14 วัน

คนไทยจำนวน 97 คนที่ตกค้างในญี่ปุ่น เฮ ได้กลับไทยวันนี้ พร้อมกักตัว 14 วัน

วันที่ 21 เม.ย.2563 สถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เปิดเผยว่า วันนี้คนไทยจำนวน 97 คนที่ตกค้างในญี่ปุ่นจะเดินทางกลับประเทศไทย ด้วยสายการบิน All Nippon Airways (ANA) เที่ยวบินที่ NH 847 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานฮาเนดะ และสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG643 จากท่าอากาศยานนาริตะ เดินทางถึงประเทศไทยเวลา 15.30 น. และ 16.30 น. ตามลำดับ

คนไทยจำนวน 97 คนที่ตกค้างในญี่ปุ่น เฮ ได้กลับไทยวันนี้ พร้อมกักตัว 14 วัน
คนไทยจำนวน 97 คนที่ตกค้างในญี่ปุ่น เฮ ได้กลับไทยวันนี้ พร้อมกักตัว 14 วัน

เที่ยวบินทั้ง 2 เที่ยวเป็นเที่ยวบินที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทยตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเป็นผู้ประสานงานขอความร่วมมือจากสายการบินและขออนุมัติจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย จำนวนผู้โดยสารตามที่ได้รับการจัดสรรตามศักยภาพของการรองรับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศทั่วโลก 200 คนต่อวันของรัฐบาลไทย

คนไทยจำนวน 97 คนที่ตกค้างในญี่ปุ่น เฮ ได้กลับไทยวันนี้ พร้อมกักตัว 14 วัน
คนไทยจำนวน 97 คนที่ตกค้างในญี่ปุ่น เฮ ได้กลับไทยวันนี้ พร้อมกักตัว 14 วัน

ทั้งนี้ผู้โดยสารคนไทยทั้ง 97 คน เป็นผู้ที่ลงทะเบียนในแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์จะเดินทางกลับไทยจากประเทศญี่ปุ่นโดยเร่งด่วน กับสถานเอกอัครราชทูตฯ และรับทราบเกี่ยวกับมาตรการกักตัว 14 วัน หลังจากที่เดินทางถึงประเทศไทย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยในการจัดเตรียมสถานที่ในการกักตัว 14 วัน ด้วยแล้ว

ส่วนคนไทยที่เหลือสถานเอกอัครราชทูตฯ กำลังเร่งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยอย่างเต็มที่ เพื่อให้ทุกคนได้กลับบ้านเกิดได้โดยเร็วที่สุด

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก Workpoint 


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook