โซเชียล Share0 Tweet

กฟภ.เผยมาตรฐานการจดมิเตอร์ ย้ำจดผิดจะรีบแจ้งใน 15 วัน

Shambhala TS
กฟภ.เผยมาตรฐานการจดมิเตอร์ ย้ำจดผิดจะรีบแจ้งใน 15 วัน

กลายเป็นประเด็นลากยาวที่ประชาชนต้องการคำตอบอย่างมาก สำหรับประเด็นค่าไฟในแต่ละครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน บ้างก็ว่าเพราะพฤติกรรมการใช้ไฟ บ้างก็ว่าสภาพอากาศต่างๆ เป็นต้น

กฟภ.เผยมาตรฐานการจดมิเตอร์ ย้ำจดผิดจะรีบแจ้งใน 15 วัน

โดยล่าสุดสำนักข่าว คมชัดลึก รายงานว่าวันนี้ (21 เม.ย. 2563) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งมีประเด็นการพิจารณามาตรการเยียวยาการลดภาระค่าไฟฟ้า ระหว่างเดือนมี.ค. – พ.ค. วงเงิน 23,688 ล้านบาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

กฟภ.เผยมาตรฐานการจดมิเตอร์ ย้ำจดผิดจะรีบแจ้งใน 15 วัน

ทั้งนี้เมื่อชั่วโมงที่ผ่านมา เฟซบุ๊กเพจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ได้โพสต์ชี้แจงมาตรฐานการจดมิเตอร์แจ้งค่าไฟฟ้าเพื่อทำความเข้าใจแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าจริง โดยระบุว่า "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีมาตรฐานในการจดหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริง สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือนให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการบริการที่กำหนด เพื่อออกใบแจ้งค่าไฟฟ้า โดยมีพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก PEA เป็นผู้ดำเนินการจดหน่วยการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟจากเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (มิเตอร์)"

กฟภ.เผยมาตรฐานการจดมิเตอร์ ย้ำจดผิดจะรีบแจ้งใน 15 วัน

"หากมีความผิดพลาดจากการจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า PEA จะแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ตรวจพบความผิดพลาด หากผู้ใช้ไฟฟ้าได้จ่ายส่วนเกินไปแล้ว PEA จะคืนเงินส่วนต่างให้ผู้ใช้ไฟฟ้าภายใน 30 วันนับแต่วันที่แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบ"

กฟภ.เผยมาตรฐานการจดมิเตอร์ ย้ำจดผิดจะรีบแจ้งใน 15 วัน

"PEA มีการตรวจสอบเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าหรือมิเตอร์ให้แสดงค่าเที่ยงตรงของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าในทุก 3 ปี อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นจำนวนมากต้องขอไปดูข้อเท็จจริงว่าเกิดจากสาเหตุอะไรทั้งนี้หากเกิดความผิดปกติจากมิเตอร์ไฟฟ้า หรือการจดหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่ผิดพลาด PEA จะทำการชดเชยส่วนนี้ให้ โดยจะดูประวัติการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Call center หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ที่ใช้บริการ" 

กฟภ.เผยมาตรฐานการจดมิเตอร์ ย้ำจดผิดจะรีบแจ้งใน 15 วัน

 

ขอบคุณข้อมูลจาก: คมชัดลึก ,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEAแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook