โซเชียล Share0 Tweet

ชาวอุบลฯ มีเฮ ตั้งศูนย์ช่วยชาวบ้านแจก 2,000 ให้คนชวดเงินเยียวยา 5,000 บาท

Minime
23 เมษายน 2563 - 15:36(แก้ไข)
ชาวอุบลฯ มีเฮ ตั้งศูนย์ช่วยชาวบ้านแจก 2,000 ให้คนชวดเงินเยียวยา 5,000 บาท

จากกรณีที่รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนจากพิษโควิด-19 ด้วยการแจกเงินเยียวยา 5,000 บาท

ชาวอุบลฯ มีเฮ ตั้งศูนย์ช่วยชาวบ้านแจก 2,000 ให้คนชวดเงินเยียวยา 5,000 บาท

 

โดยเพจเฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์ ได้เผยแพร่ข้อมูลว่า จังหวัดอุบลฯ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน (ทีม one home) เพื่อมอบเงินสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

ชาวอุบลฯ มีเฮ ตั้งศูนย์ช่วยชาวบ้านแจก 2,000 ให้คนชวดเงินเยียวยา 5,000 บาท

 

- ต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เช่น ตกงาน ว่างงาน ถูกเลิกจ้าง ไม่มีรายได้

- ต้องเป็นครอบครัวที่มีกลุ่มเปราะบาง

- มีฐานะยากจน

- ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล 5,000 บาท

- ไม่เป็นผู้มีประกันสังคม ยกเว้นมีประกันตนเอง

ชาวอุบลฯ มีเฮ ตั้งศูนย์ช่วยชาวบ้านแจก 2,000 ให้คนชวดเงินเยียวยา 5,000 บาท

 

เอกสารประกอบการจัดเก็บข้อมูล

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- รูปถ่ายผู้ขอรับการช่วยเหลือ/สภาพที่อยู่อาศัย

- สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

- แบบช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045-344641, 045-344579

ชาวอุบลฯ มีเฮ ตั้งศูนย์ช่วยชาวบ้านแจก 2,000 ให้คนชวดเงินเยียวยา 5,000 บาท
ชาวอุบลฯ มีเฮ ตั้งศูนย์ช่วยชาวบ้านแจก 2,000 ให้คนชวดเงินเยียวยา 5,000 บาท

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์ pixabay 


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook