โซเชียล Share0 Tweet

กรมควบคุมโรคเผย คนเกิดก่อนปี 2535 มีโอกาสเสี่ยงเชื้อไวรัสตับอักเสบ

Shambhala TS
15 มิถุนายน 2563 - 14:34(แก้ไข)
กรมควบคุมโรคเผย คนเกิดก่อนปี 2535 มีโอกาสเสี่ยงเชื้อไวรัสตับอักเสบ

กรมควบคุมโรคออกโรงเตือนประชาชน ด้วยข้อมูลวิจัยที่น่าสนใจว่า คนที่มีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อไวรัสตับอักเสบมากที่สุด คือคนที่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2535

กรมควบคุมโรคเผย คนเกิดก่อนปี 2535 มีโอกาสเสี่ยงเชื้อไวรัสตับอักเสบ

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2563 นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่มีดารานักแสดงเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับ ซึ่งมีผลมาจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ นั้น ทางกรมควบคุมโรค ขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิต และขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ว่า ไวรัสตับอักเสบ สามารถถ่ายทอดเชื้อสู่ผู้อื่นได้ และเป็นสาเหตุนำไปสู่ภาวะตับอักเสบ ตับแข็ง และมะเร็งตับได้ โดยมี 5 ชนิด ได้แก่ ไวรัสตับอักเสบ เอ บี ซี ดี และอี โดยไวรัสตับอักเสบที่เป็นปัญหาสำคัญในประเทศไทย ได้แก่ ไวรัสตับอักเสบ บีและซี

กรมควบคุมโรคเผย คนเกิดก่อนปี 2535 มีโอกาสเสี่ยงเชื้อไวรัสตับอักเสบ

โดยสามารถแบ่งอาการออกเป็น 2 ระยะ คือ โรคตับอักเสบเฉียบพลัน และโรคตับอักเสบเรื้อรัง โดยอาการของโรคตับอักเสบเฉียบพลัน คือ ตัวเหลือง ตาเหลือง มีไข้ ปวดท้องบริเวณใต้ชายโครงขวา เซลล์ตับถูกทำลาย ซึ่งผู้ที่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบ บี มีเพียงร้อยละ 5-10 ที่มีโอกาสเป็นตับอักเสบเรื้อรัง อีกทั้งสถานการณ์โรคไวรัสตับอักเสบในประเทศไทย พบว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บีเรื้อรัง ประมาณ 2.2–3 ล้านคน มีอัตราความชุกประมาณร้อยละ 4–5 ของประชาชนที่เกิดก่อนปี พ.ศ.2535 ทำให้ปัจจุบันพบการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บีเรื้อรัง ในประชากรที่อายุ 30 ปีขึ้นไปเป็นส่วนมาก

กรมควบคุมโรคเผย คนเกิดก่อนปี 2535 มีโอกาสเสี่ยงเชื้อไวรัสตับอักเสบ

ส่วนประชาชนที่เกิดหลังปี พ.ศ.2535 ได้มีการบรรจุวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนของประเทศ ทำให้พบอัตราความชุกที่ลดลง ร้อยละ 0.6  ดังนั้น กลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี คือกลุ่มประชากรที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535 ซึ่งต้องมาตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบี เพื่อป้องกันการติดเชื้อ หรือเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป  ส่วนผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ประมาณ 7.5 แสนคน พบมากในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด

กรมควบคุมโรคเผย คนเกิดก่อนปี 2535 มีโอกาสเสี่ยงเชื้อไวรัสตับอักเสบ

สำหรับไวรัสตับอักเสบ ซี ไม่สามารถพยากรณ์โรคได้ว่าจะเป็นแบบไวรัสตับอักเสบ บี เนื่องจาก หลังการติดเชื้ออาจเกิดมะเร็งตับ โดยไม่ต้องมีภาวะตับแข็งก่อนได้ และการรักษาโดยใช้ยาต้านไวรัสตับอักเสบซี ที่ครอบคลุมทุกสายพันธุ์ สามารถรักษาให้หายได้ เพียงรับประทานยาต่อเนื่อง 4 เดือน...

กรมควบคุมโรคเผย คนเกิดก่อนปี 2535 มีโอกาสเสี่ยงเชื้อไวรัสตับอักเสบ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook