โซเชียล Share0 Tweet

ประกันสังคม ชี้แจง กรณีเลื่อนจ่ายเงิน 15,000 บาท ผู้ประกันตน

00
ประกันสังคม ชี้แจง กรณีเลื่อนจ่ายเงิน 15,000 บาท ผู้ประกันตน

สำนักงานประกันสังคม ออกมาชี้แจง ข้อเท็จจริง จากข่าวการเลื่อนจ่ายเงินจำนวน 15,000 บาท สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่ได้รับสิทธิกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย

ประกันสังคม ชี้แจง กรณีเลื่อนจ่ายเงิน 15,000 บาท ผู้ประกันตน

วันที่ 15 ส.ค. เฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน รายงานว่าสำนักงานประกันสังคม ขอเรียนชี้แจงข่าว

ประกันสังคม ชี้แจง กรณีเลื่อนจ่ายเงิน 15,000 บาท ผู้ประกันตน

กรณีเลื่อนจ่ายเงิน 15,000 บาท สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย (เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน)

“ด้วยขณะนี้สำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างกระบวนการขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเมื่อได้รับการจัดสรรและโอนเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้วจะเร่งทำการจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว”

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook