โซเชียล Share0 Tweet

พื้นที่ลุ่มต่ำ ลพบุรี เตรียมรับมือ

Shambhala TS
พื้นที่ลุ่มต่ำ ลพบุรี เตรียมรับมือ

ยังไม่จบสิ้น! กับสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดลพบุรี ที่แม้พายุเตี้ยนหมู่ตัวการจะอ่อนกำลังลงแล้ว แต่ยังคงมีฤทธิ์แฝง จนต้องเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำในจังหวัดลพบุรี เตรียมรับมวลน้ำเพิ่ม!

พื้นที่ลุ่มต่ำ ลพบุรี เตรียมรับมือ

สำนักข่าว อีจัน รายงานว่า นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ได้เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลพบุรีทางตอนบน จะยังคงไหลต่อเนื่องลงมาสะสมกับพื้นที่ริมคลองชัยนาท - ป่าสัก ฝั่งตะวันออก ทำให้ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ แผ่กว้างไปเรื่อยๆ ตั้งแต่พื้นที่ตำบลหนองกระเบียน ตำบลหนองเมือง ตำบลบ้านกล้วย ตำบลบ้านทราย ตำบลหนองทรายขาว และจะไปสะสมที่ ตำบลพุคา คาดว่าจะมีน้ำท่วมสูงประมาณ 80 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร 20 เซนติเมตร

พื้นที่ลุ่มต่ำ ลพบุรี เตรียมรับมือ

ซึ่งกรมชลประทานดำเนินการปรับลดการรับน้ำเข้าคลองชัยนาท-ป่าสัก ที่ประตูมโนรมย์ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท จาก 16 ล้าน ลูกบาศก์เมตร/วัน เหลือเพียง 4 ล้าน ลูกบาศก์เมตร/วัน เพื่อพร่องน้ำลดระดับในคลอง ก่อนจะเดินเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าทั้ง 11 แห่ง สามารถสูบน้ำได้วันละ 2,500,000 ลูกบาศก์เมตร ลงสู่คลองชัยนาท-ป่าสัก เพื่อระบายลงสู่แม่น้ำป่าสักต่อไป ซึ่งข่าวดีคือน้ำส่วนนี้จะไม่ไหลเข้าพื้นที่ฝั่งตะวันตกของคลองชัยนาท-ป่าสักในเขตอำเภอท่าวุ้ง และอำเภอบ้านหมี่แต่อย่างใด

พื้นที่ลุ่มต่ำ ลพบุรี เตรียมรับมือ

อย่างไรก็ตาม ได้มีการประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วว่า ให้มีการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมทุกด้าน ที่สำคัญคือต้องพร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันที เช่นวางแผนอพยพ กำหนดจุดพักพิงสำหรับประชาชน และขนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่ เพื่อเกิดความปลอดภัยทันที

พื้นที่ลุ่มต่ำ ลพบุรี เตรียมรับมือ

โดยล่าสุด จังหวัดลพบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนี้ 10 อำเภอ (จาก 11 อำเภอ) 83 ตำบล 647 หมู่บ้าน 25 ชุมชน ประชาชนได้ผลกระทบ 55,197 คน มีผู้อพยพไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว 120 คน และมีพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 2,000 ไร่...

พื้นที่ลุ่มต่ำ ลพบุรี เตรียมรับมือ

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก: อีจัน, กรมชลประทานแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook