โซเชียล Share0 Tweet

เด็กสาว ผู้มีหยดน้ำตา เป็นหิน

Shambhala TS
เด็กสาว ผู้มีหยดน้ำตา เป็นหิน

เด็กสาววัย 15 ปี กลายเป็นที่ฮือฮาในชุมชนอย่างรวดเร็ว ภายหลังพบว่าเธอมีควา มผิ ด ปกติ หยดน้ำ ต าที่ออกมากลับกลายเป็นผลึกหิน เป็นอยู่นานกว่า 2 เดือน สุดท รม าน! 

เด็กสาว ผู้มีหยดน้ำตา เป็นหิน

โดยเด็กสาวคนนี้ อาศัยอยู่ในแถบชนบ ทของอินเดีย ทางครอบครัวเล่าว่าเธอมีผลึกหินไหลออกมาทางตามานานกว่า 2 เดื อนแล้ว โดยครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อเดือน ก.ค. เธอได้ร้องไห้ออกมาหากแต่ไม่มีน้ำตาแม้แต่หยดเดียว แต่กลับเป็น ผลึก หินราว 10-15 ก้อน และเป็นอ ย่างนี้ทุกวัน จนรวบรวมได้มากกว่า 70 ก้อนแล้ว 

เด็กสาว ผู้มีหยดน้ำตา เป็นหิน

ในทุกเช้า เด็กสาวจะต้องคอยนำหินนี้ออ กมาจากดวงตาตัวเองในเวลา 6 โมง ก่อนจะต้องทยอยนำออกมาเพราะมันไห ลมาเรื่อยๆจนกระทั่งตกเย็น แต่น่าแปลกใจที่ปรากฏการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นเวลาตอนเธอนอน เรื่องราวของเธอดึงดูดให้บรรดาสำนักข่ าวในอินเดีย เดินทางมาทำข่าวกันอย่างมากมาย เพื่อพิสูจน์ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่อง จริง ซึ่งเด็กสาวก็ได้โ ชว์ให้เห็นชัดเ ลยว่า มีหินไ หลออกมาจากดวงตาของเธอจริงๆ

เด็กสาว ผู้มีหยดน้ำตา เป็นหิน

แต่กับทางจักษุแพทย์ ได้ ยืนกรานว่าเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน ที่มนุ ษย์จะสามารถร้องไห้ออกมาเป็นผลึกหิน โดยกล่าวว่ายังไม่มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ และกล่าวหาว่าเด็กสาวนำก้อนหินใส่เข้าไป  แล้วขยับกะพ ริบตาให้หินมัน ไหลออกมาเอง คา ดว่าเพื่อเรียกร้องความสนใจหรือไม่ก็มีใครบอกให้เธอทำ ซึ่งแพทย์เฉพาะทางจำ นวนหนึ่งต่างเห็นด้วย และไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริง อาจเป็นการห ลอกล วงเพื่อบรรลุจุดประสงค์บา งอย่างเท่านั้น

เด็กสาว ผู้มีหยดน้ำตา เป็นหิน

อีกเหตุผลหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใ จก็คือ การทำแบบนี้อาจมีสาเหตุมาจากความยากจน ครอบครัวเด็กสาวนั้นก็ใช่ว่าจะมีเงินมากพอที่จะไปเข้ารับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์โดยละเอียด ทำให้จนถึงทุกวันนี้ เรื่องราวของเด็กสาวผู้มีหยดน้ำตาศิลานี้ ยังคงเป็นป ริ ศนาอยู่เช่นเดิม...

 

ขอบคุณข้อมูลจาก: odditycentralTHE MIRROR TIME


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook