โซเชียล Share0 Tweet

หมอแล็บแพนด้า ฝากดูเรื่องนี้ที หนุ่มฉีด ซิโนฟาร์ม 2 วันดับ

Shambhala TS
หมอแล็บแพนด้า ฝากดูเรื่องนี้ที หนุ่มฉีด ซิโนฟาร์ม 2 วันดับ

ญาติเข้าร้อง ฝากหมอแล็บแพนด้าช่วย หลังชายหนุ่มรับการฉีดวัคซีนป้องกัน CV-19 แต่เมื่อผ่านไปได้เพียง 2 วัน กลับเสี ยชี วิต เผยแพทย์ระบุว่า ระบบหายใ จไห ลเวียนโลหิ ตล้ มเหล ว

หมอแล็บแพนด้า ฝากดูเรื่องนี้ที หนุ่มฉีด ซิโนฟาร์ม 2 วันดับ

โดยเฟซบุ๊กเพจ หมอแล็บแพนด้า ได้โพสต์เรื่องราวร้องทุ กข์จากญาติครอบครัวหนึ่ง ที่หนึ่งในสมาชิกซึ่งเป็นชาย ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน CV-19 ยี่ห้อซิโนฟาร์ม แต่เมื่อเวลาผ่านไปเพียง 2 วัน ชายคนนี้กลับเ สียชีวิ ตล ง ญาติและครอบครัวต่างเศ ร้าโ ศกเสี ยใ จอย่างมาก วอนขอรับเงินเยียวยาจากผลข้างเคียง 

หมอแล็บแพนด้า ฝากดูเรื่องนี้ที หนุ่มฉีด ซิโนฟาร์ม 2 วันดับ

ซึ่งในโพสต์ระบุว่า "คนนี้ฉีดซิโนฟาร์มไป 2 วันแล้วเสี ยชี วิ ต ญาติๆอยากให้ผมช่วยประสานงานเรื่องเงินเยียวยาจากผลข้างเคียง ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูเคสนี้ด้วยนะครับ ครอบครัวยากจน" หลังจากเผยแพร่โพสต์ไปแล้ว ได้มีชาวเน็ตแบ่งปันประสบการณ์ที่พบเจอในทำนองเดียวกันนี้มากมาย ทั้งมีผลข้างเคียงคาดไม่ถึง เกิดอาการต่างๆ 

หมอแล็บแพนด้า ฝากดูเรื่องนี้ที หนุ่มฉีด ซิโนฟาร์ม 2 วันดับ

และจุดที่น่าสนใจคือ ในใบมร ณบัตรของชายผู้เ สียชี วิต แพทย์ได้ลงระบุสาเหตุเอาไว้ว่า "ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว" ทางญาติจึงอยากฝากให้หมอแล็บแพนด้า เป็นกระบอกเสียงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ เนื่องจากครอบครัวยากจนจริงๆ...

หมอแล็บแพนด้า ฝากดูเรื่องนี้ที หนุ่มฉีด ซิโนฟาร์ม 2 วันดับ
หมอแล็บแพนด้า ฝากดูเรื่องนี้ที หนุ่มฉีด ซิโนฟาร์ม 2 วันดับ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก: หมอแล็บแพนด้า


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook