โซเชียล Share0 Tweet

บำรุงราษฎร์ ชวน ทำ บุ ญ มิ ติ ใหม่ ซื้ อ โ ม เ ด อ ร์ น า ถ ว า ย พ ร ะ ส ง ฆ์

Nabi
บำรุงราษฎร์ ชวน ทำ บุ ญ มิ ติ ใหม่ ซื้ อ โ ม เ ด อ ร์ น า ถ ว า ย พ ร ะ ส ง ฆ์

9 ตุลาคม 2564 "โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์" ชวนทำบุญมิติใหม่ โดยชวนร่วมทำบุญ ด้วยการ ซื้ อ วั ค ซี นทางเลือกโมเดอร์นา (ล็อต 2) เพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์

บำรุงราษฎร์ ชวน ทำ บุ ญ มิ ติ ใหม่ ซื้ อ โ ม เ ด อ ร์ น า ถ ว า ย พ ร ะ ส ง ฆ์

ในสถานการณ์การ แ พ ร่ ร ะ บ า ดของ CV-19 บำรุงราษฎร์ขอร่วมเป็นสะพานบุญ ให้ท่านได้ทำบุญมิติใหม่ แบบ New Normal ด้วยการซื้อวั ค ซี นทางเลือกโมเดอร์นา (ล็อต 2) เพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ สะพานบุญ สะพานใจ ถวายวัคซีนโมเดอร์นาแด่พระสงฆ์ ด้วยจิตศรัทธา ได้แล้ววันนี้

  • กำหนดไม่เกิน 10 โดส ต่อ 1 การซื้อ
  • ฉีดตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดของบำรุงราษฎร์
  • ราคาโดสละ 1,650 บาท สามารถลงทะเบียนเพื่อรับประกันแพ้วัคซีนสูงสุด 2 แสนบาท
  • สามารถเข้าดูประวัติการฉีดวัคซีนได้อย่างสะดวก ผ่านแอปพลิเคชันบำรุงราษฎร์
บำรุงราษฎร์ ชวน ทำ บุ ญ มิ ติ ใหม่ ซื้ อ โ ม เ ด อ ร์ น า ถ ว า ย พ ร ะ ส ง ฆ์
บำรุงราษฎร์ ชวน ทำ บุ ญ มิ ติ ใหม่ ซื้ อ โ ม เ ด อ ร์ น า ถ ว า ย พ ร ะ ส ง ฆ์

แนะนำไอเดียถวายวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา (ล็อต 2) แด่พระภิกษุสงฆ์ หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับ E-Voucher ทางอีเมล จากนั้นสามารถปริ้นท์บัตร E-Voucher นำไปถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ตามจิตศรัทธา ซึ่งพระสงฆ์สามารถนำบัตรนี้มายื่นรับวัคซีนกับทางโรงพยาบาลตามประกาศ

บำรุงราษฎร์ ชวน ทำ บุ ญ มิ ติ ใหม่ ซื้ อ โ ม เ ด อ ร์ น า ถ ว า ย พ ร ะ ส ง ฆ์
ขอบคุณภาพประกอบข่าวจาก : pixabay /// mufidpwt
บำรุงราษฎร์ ชวน ทำ บุ ญ มิ ติ ใหม่ ซื้ อ โ ม เ ด อ ร์ น า ถ ว า ย พ ร ะ ส ง ฆ์
ขอบคุณภาพประกอบข่าวจาก : pixabay /// mufidpwt

ทั้งนี้ กำหนดการส่งมอบวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา (ล็อต 2) ยังไม่มีความชัดเจน อย่างไรก็ดีทางโรงพยาบาลฯ คาดว่าจะเริ่มทยอยส่งมอบวัคซีนได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 เพราะการให้ที่ยิ่งใหญ่ คือการให้ที่ไม่สิ้นสุด ร่วมสร้างบุญจากการให้ คลิก >> https://bit.ly/3agwAbw

ขอบคุณข้อมูลจาก : Bumrungrad International

ขอบคุณภาพประกอบข่าวจาก : เส้นด้าย


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook