โซเชียล Share0 Tweet

ผุดโครงการใหม่ สมุทรปราการ โมเดล

Shambhala TS
ผุดโครงการใหม่ สมุทรปราการ โมเดล

เตรียมเปิดตัวโครงการใหม่ สมุทรปราการโมเดล ให้ กรมราชทัณฑ์ ปล่อยนักโท ษออกทำงานในภาคอุตสาหกรรม หวังสร้างโอกาสในการทำงานหลังพ้นโ ทษ กลับคืนคนดีให้กับสังคม

ผุดโครงการใหม่ สมุทรปราการ โมเดล

สำนักข่าว คมชัดลึก รายงานว่า เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2564 ณ เรือนจำสมุทรปราการ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมเป็นประธานในการปล่อยตัวนักโ ทษ เพื่อเข้าร่วมทำงานในโครงการ สร้างงานสร้างอาชีพ ฝึกทักษะในการทำงานภาคอุตสาหกรรม "สมุทรปราการโมเดล" โดย นายอายุตม์  สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า ทางกรมราชทัณฑ์ มีภารกิจเพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง และให้โอกาสเพื่อปรับปรุงตัวเอง ส่งเสริมให้มีการสร้างงานสร้างอาชีพ

ผุดโครงการใหม่ สมุทรปราการ โมเดล

และหนึ่งในโครงการดังกล่าวเพื่อตอบสนองภารกิจในครั้งนี้ คือ โครงการ สร้างงานสร้างอาชีพ ซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินการนำร่องเพื่อสร้างความมั่นคงและเชื่อมั่นให้กับสังคมและผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น โดยใช้กลไกการพักการลงโท ษ กรณีมีเหตุพิเศษคุมความปร ะพฤ ติ และติดกำไล EM โดยผู้ประกอบการเป็นผู้จัดหาที่พักพิง และรับเป็นผู้อุปการะดูแลตลอดการทำงาน มีค่าจ้างและสวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน

ผุดโครงการใหม่ สมุทรปราการ โมเดล

นายอายุตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นับตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 2564 ได้ดำเนินการรับผู้ร่วมโครงการไปทำงานแล้ว 114 คน อันเป็นการแสดงให้ถึงเจตนารมณ์เดียวกันของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น ด้วยการสร้างเป็นสังคมแห่งการให้โอกาส ให้อาชีพแก่ผู้ต้องขั ง จึงเป็นที่มาของการที่กรมราชทัณฑ์ จัดพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือ MOU กับผู้ประกอบการขึ้น

ผุดโครงการใหม่ สมุทรปราการ โมเดล

อีกทั้งกรมราชทัณฑ์ ได้รับความร่วมมือประสานกับกรมคุมประพฤติ และผู้ประกอบการ ร่วมกันจัดพิธีปล่อยตัวผู้พ้นโท ษออกทำงาน โดยติดกำไล EM 41 คน จาก 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด (RBS) และ บริษัท ไต้ทงแมชินเนอรี่ จำกัด รวมผู้เข้าร่วมโครงการนี้แล้ว ทั้งสิ้น 145 คน

ผุดโครงการใหม่ สมุทรปราการ โมเดล

โดยนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า "เรามีการประสานงานใกล้ชิด มีกำไลติดตามตัวคุมประพฤติ มีการกำหนดขอบเขต หากฝ่าฝืนจะมีการแจ้งไปยังศูนย์และส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่  นอกจากนี้ยังมีอาสาสมัครคุมประพฤติช่วยดูแลอีกทางหนึ่ง ซึ่งที่ผ่านมาเรามีผู้สวมกำไลไปแล้ว 74,000 กว่าราย ซึ่งไม่มีปัญหาอะไร ขอให้ผู้ประกอบการทุกท่านสบายใจได้"

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก: คมชัดลึกแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook