โซเชียล Share0 Tweet

ม อ ง ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ย ต า เ ป ล่ า

Nabi
ม อ ง ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ย ต า เ ป ล่ า

โรคภัยไข้เจ็บ เชื้อโรคต่าง ๆ ผุดขึ้นมายิ่งกว่าดอกเห็ด ยิ่งผู้หญิงเราเป็นเพศที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก ทั้งโรคร้ายจากมะเร็งปากมดลูก ตลอดไปจนถึงเรื่องการติดเชื้อทางช่องคลอด

ม อ ง ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ย ต า เ ป ล่ า
ขอบคุณภาพประกอบข่าวจาก : pexels : Nadezhda Moryak

โรคพยาธิในช่องคลอด (Trichomoniasis) คือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่งเกิดจากการติดเชื้อโปรโตซัวที่มีชื่อว่า Trichomonas vaginalis พบได้ทั้งในเพศหญิงและเพศชายแต่จะพบได้ในเพศหญิงมากกว่า ซึ่งตัวพยาธินั้นมีขนาดเล็กมากไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าต้องดูผ่านกล้องจุลทรรศน์เท่านั้น ความน่ากลัวของโรคนี้คือหากเป็นแล้วจะพบผู้ป่วยที่แสดงอาการเพียง 20-30 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ทำให้หลายคนไม่รู้ตัว และแพร่กระจายเชื้อไปสู่คู่นอนได้

ม อ ง ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ย ต า เ ป ล่ า
ขอบคุณภาพประกอบข่าวจาก : pexels : Andrea Piacquadio

อาการของโรคพยาธิในช่องคลอด

  1. มีตกขาวมากผิดปกติ ตกขาวเป็นฟอง และอาจส่งกลิ่นเหม็นคาวปลา
  2. มีเลือดไหลออกจากช่องคลอด
  3. บวม แดง คัน หรือรู้สึกแสบบริเวณอวัยวะเพศ
  4. ปวดปัสสาวะบ่อย
  5. เจ็บปวดขณะปัสสาวะ หรือมีเพศสัมพันธ์

หากเป็นแล้วปล่อยทิ้งไว้ ไม่รีบรักษา จะลุกลามไปถึงท่อปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะทำให้อักเสบได้ เนื่องจากท่อปัสสาวะและช่องคลอดอยู่ใกล้กันจึงสามารถติดเชื้อได้ง่าย ในระยะยาวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงโรคมะเร็งปากมดลูก และส่งผลให้มีบุตรยากในอนาคต

ม อ ง ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ย ต า เ ป ล่ า
ขอบคุณภาพประกอบข่าวจาก : pexels : Polina Zimmerman

เชื้อราในช่องคลอดและพยาธิในช่องคลอดต่างกันอย่างไร

  • ความแตกต่างของเชื้อราในช่องคลอดและพยาธิในช่องคลอดสามารถแยกได้จากลักษณะอาการที่เด่น ๆ เช่น เชื้อราในช่องคลอดมักจะก่อให้เกิดอาการคันมากกว่า และตกขาวจะมีลักษณะเหมือนแป้งเปียก แต่พยาธิในช่องคลอดจะก่อให้เกิดการระคายเคืองและมีอาการแสบบริเวณอวัยวะเพศเมื่อปัสสาวะหรือมีเพศสัมพันธ์

วิธีการป้องกันโรคพยาธิในช่องคลอด

  • โรคพยาธิในช่องคลอดสามารถติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์ ดังนั้นโรคนี้จึงสามารถป้องกันได้ด้วยการสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์เช่นเดียวกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ และไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย นอกจากนี้หากพบว่ามีอาการตกขาวผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ทันที
ม อ ง ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ย ต า เ ป ล่ า
ขอบคุณภาพประกอบข่าวจาก : pexels : RODNAE Productions

วิธีการรักษา

โรคพยาธิในช่องคลอดเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่สามารถรักษาให้หายขาดได้โดยการรับประทานยาตามแพทย์สั่งต่อเนื่อง 7-10 วัน แต่ถึงแม้จะรักษาจนหายขาดแล้วก็สามารถกลับมาเป็นซ้ำได้ เนื่องจากกลับไปมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนเดิมที่ติดเชื้อ ดังนั้นในทางการแพทย์จะแนะนำให้ผู้ที่สงสัยว่าจะเป็นโรคพยาธิในช่องคลอดและคู่นอน มารับการตรวจและรักษาไปพร้อม ๆ กัน เพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำใหม่นั่นเอง

ข้อมูลจาก ผศ. พญ.อรวิน วัลลิภากร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ม อ ง ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ย ต า เ ป ล่ า
ขอบคุณภาพประกอบข่าวจาก : pexels : Joko_Narimo

ขอบคุณข้อมูลจาก : brighttvแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook