โซเชียล Share0 Tweet

กดเงินสด ออกมาใช้ได้เลย

Fairy Cat
กดเงินสด ออกมาใช้ได้เลย

กรมบัญชีกลางได้เติมเงินให้กับผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ประจำเดือนธันวาคม 2564 ในวันนี้ (1 ธ.ค. 2564) จำนวน 13.5 ล้านคน โดยผู้ถือบัตรสามารถกดเป็นเงินสดได้ พร้อมสะสมในเดือนถัดไปได้

กดเงินสด ออกมาใช้ได้เลย

โดยใช้บัตรคนจนซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัด และค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าคนละครึ่งเฟส 3 โดยไทม์ไลน์การเติมเงินข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีดังต่อไปนี้

วันที่ 1 ธ.ค. 2564 (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

–วงเงินซื้อสินค้า 700/800 บาทต่อเดือน (เป็นวงเงินเดิม 200/300 บาท และวงเงินจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 500 บาท)

– ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน

กดเงินสด ออกมาใช้ได้เลย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

-ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน

-ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

-ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ขสมก./ MRT/ BTS และ ARL 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล

กดเงินสด ออกมาใช้ได้เลย

วันที่ 18 ธ.ค.2564 (สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

– เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

(สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)

– เงินคืนค่าน้ำประปา 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

(สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

กดเงินสด ออกมาใช้ได้เลย

วันที่ 22 ธ.ค. 2564 (สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

– เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ

กดเงินสด ออกมาใช้ได้เลย

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก brighttv


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook