โซเชียล Share0 Tweet

ดู แ ล คุ ณ แ ม่

Fairy Cat
ดู แ ล คุ ณ แ ม่

วันนี้ ( 3 ธ.ค. 64) พระมหาไพรวัลย์ ลาสิกขา ณ วัดสระเกศ เมื่อเช้าที่ผ่านมา พร้อมโพสต์ภาพผ่านทางเฟซบุ๊ก เฝ้าคุณแม่ เตรียมเข้ารับการผ่าตัด

ดู แ ล คุ ณ แ ม่

โดยช่วงเช้าของ วันที่ 3 ธันวาคม 2564 พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ หนึ่งในพระนักเทศน์ที่เรียกได้ว่า เป็นที่ชื่นชอบของวัยรุ่นในยุคนี้ ได้ลาสิกขาเป็นที่เรียบร้อย ณ วัดสร้อยทอง เมื่อเช้าที่ผ่านมา โดยมีพระมหาณภันต์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ เป็นผู้สึกให้

ดู แ ล คุ ณ แ ม่

หลังจากนั้น ได้โพสต์ภาพการลาสิกขาผ่านทางเฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุตร พร้อมระบุข้อความว่า 

สิกฺขํ ปจฺจกฺขามิ ข้าพเจ้า ขอบอกคืนสิกขา

วินยํ ปจฺจกฺขามิ ข้าพเจ้า ขอบอกคืนพระวินัย

ปาโมกฺขํ ปจฺจกฺขามิ ข้าพเจ้า ขอบอกคืนปาฎิโมกข์

คิหีติ มํ ธาเรถ ขอท่านทั้งหลายจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นคฤหัสถ์

ดู แ ล คุ ณ แ ม่
ดู แ ล คุ ณ แ ม่

ทั้งนี้หลังการลาสิกขา เตรียมดูแลคุณแม่ที่ป่วย และกำลังเตรียมตัวเข้ารับการผ่านตัด พร้อมโพสต์ภาพผ่านทางเฟซบุ๊ก และข้อความให้กำลังใจว่า “แม่เตรียมจะผ่าตัดแล้ว อยากจะกอดก็ยังกอดไม่ได้”

ดู แ ล คุ ณ แ ม่
ดู แ ล คุ ณ แ ม่
ดู แ ล คุ ณ แ ม่

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก ไพรวัลย์ วรรณบุตร


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook