โซเชียล Share0 Tweet

F i v e t h o u s a n d

Fairy Cat
F i v e t h o u s a n d

อัปเดตเงิน เ ยี ย ว ย า ล่าสุด สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่ประกอบอาชีพอิสระเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ศิลปินกลางคืน นักร้อง นักดนตรี ศิลปินกลางแจ้ง ลิเก หมอลำ เป็นต้น 

F i v e t h o u s a n d

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กำหนดให้ผู้ประกันตนในกิจการดังกล่าว ได้รับเงิน เ ยี ย ว ย า ในอัตรา 5,000 บาทต่อคน โดยการโอนเงินของขวัญฉลองปีใหม่รอบแรก (29 ธ.ค. 64) โอนให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 8,133 ราย มาตรา 39 จำนวน 953 ราย มาตรา 40 จำนวน 27,618 ราย ผ่านบัญชีธนาคารที่ผูกกับบัญชีพร้อมเพย์บัตรประชาชน จำนวนเงินทั้งสิ้น 183,520,000 บาท

F i v e t h o u s a n d

หากท่านยังไม่ได้รับ เ งิ น เ ยี ย ว ย า 5,000 บาท ต้องทำอย่างไร ?

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้รีบสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 พร้อมรีบชำระเงินสมทบให้ทันภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 และให้ทางสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิง รับรองภายในวันที่ 28 มกราคม 2565 เท่านั้น และรีบดำเนินการตรวจสอบ บัญชีธนาคารของตนเองว่าผูกพร้อมเพย์ไว้กับบัตรประชาชนไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้รับ เ งิ น เยี ย ว ย า ในรอบถัดไป

F i v e t h o u s a n d

ซึ่งไทม์ไลน์การจ่าย เ งิ น เ ยี ย ว ย า 5,000 บาท ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 มาตรา 39 และมาตรา 33  ในปี 2565 มีดังนี้

วันที่ 14 มกราคม 2565 เปิดให้สมัครเป็น ผู้ประกันตนมาตรา 40 และจ่ายเงินสมทบภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 เท่านั้น และให้ทาง สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิง ที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย หรือ สมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิง ที่จดทะเบียนกับกรมธุรกิจการค้า รับรองภายในวันที่ 28 มกราคม 2565

วันที่ 28 มกราคม 2565 ผู้ที่สมัครเป็น ผู้ประกันตนมาตรา 40 จะต้องผ่านการรับรองจากสมาคมดังกล่าว ภายในวันนี้ (28 มกราคม 2565) เท่านั้น

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ที่สมัครเป็น ผู้ประกันตนมาตรา 40 ภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 และได้การรับรองจากสมาคมข้างต้น ภายในวันที่ 28 มกราคม 2565 จะได้รั บ เ งิ น เ ยี ย ว ย า รอบที่ 2 ไม่เกินวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

F i v e t h o u s a n d

โดย สำนักงานประกันสังคม โอนจ่าย เ งิ น เ ยี ย ว ย า บุคคลที่เหลือสิ้นสุดไม่เกินเดือนมีนาคม 2565 รวม 1.3 แสนคน ส่วนท่านที่ ไม่แน่ใจว่า มีสิทธิ์ ที่จะได้รับ เ งิ น เ ยี ย ว ย า หรือไม่ สามารถตรวจสอบเช็คสิทธิ ตามมาตรต่างๆ ดังนี้

มาตรา 40 : https://www.sso.go.th/compensate-dec2021/checkCompDec2021.jsp

มาตรา 33 : https://www.sso.go.th/eform/review-covid-compensate/checkEmployeeCompensation.jsp

มาตรา 39 : https://www.sso.go.th/covidcompensate39/covid-compensate/checkEmployeeCompensationS39.jsp 

F i v e t h o u s a n d

 

ขอบคุณข้อมูลจาก คมชัดลึก


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook