โซเชียล Share0 Tweet

มรรยาททนายความ

Fairy Cat
มรรยาททนายความ

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีหนังสือสั่งพักใบอนุญาต ทนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ เป็นการลงโทษกรณีผิดมรรยาททนายความ โดยหนังสือดังกล่าว มีเนื้อความส่วนหนึ่งว่า

มรรยาททนายความ

"ตามที่ สำนักงานศาลยุติธรรม ได้มีหนังสือขอความร่วมมือ ที่ ศย.016/4028 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 ถึงนายกสภาทนายความ เรื่อง การแจ้งคำสั่งลงโทษกรณีประพฤติผิดมรรยาททนายความ เพื่อให้ สภาทนายความมีหนังสือแจ้งคำสั่งลงโทษกรณีทนายความประพฤติผิดมรรยาททนายความโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

มรรยาททนายความ

การห้ามทำการเป็นทนายความและการลบชื่อจากทะเบียนทนายความให้ศาลทั่วประเทศทราบในโอกาสแรกที่สภาทนายความมีคำสั่งโดยไม่ต้องรอให้คดีถึงที่สุดจากสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความนั้น

สำนักทะเบียนสภาทนายความขอแจ้งคำสั่งมรรยาททนายความที่ได้มีการลงโทษทนายความที่ประพฤติผิดมรรยาททนายความ ในโอกาสแรกที่สภาทนายความได้มีคำสั่ง โดยไม่รอให้มีคำสั่งถึงที่สุดจากสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ ดังนี้"

มรรยาททนายความ

ซึ่งในหนังสือดังกล่าว มีรายชื่อทนาย ทั้งสิ้น 12 รายชื่อด้วยกัน หนึ่งในนั้นคือ ทนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์

โดยปรากฎชื่อในเอกสาร ความว่า "ลำดับที่ 8 ได้แก่  นายรณณงค์ แก้วเพ็ชร์ ใบอนุญาตทนายความประเภทตลอดชีพ ใบอนุญาตเลขที่ 1481/2553 ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในเขตอำนาจศาลจังหวัดนนทบุรี ประพฤติผิดมรรยาททนายความ ตามข้อบังคับสภา ทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 ข้อ 10(2) ข้อ 12(1)(2) และข้อ 18 เป็นคดีมรรยาททนายความคดีดำเลขที่ 267-268/2559 คดีแดงเลขที่ 82/2564

มรรยาททนายความ

คำสั่งลงโทษห้ามทำการเป็นทนายความ มีกำหนด 1 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 และคำสั่งลงโทษห้ามทำการเป็น ทนายความ มีกำหนด 6 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565"

มรรยาททนายความ

ทั้งนี้มรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 ข้อ 10(2) ข้อ 12(1)(2) และข้อ 18 เป็นคดีมรรยาท หมายถึง

มรรยาท ต่อตัวความ ข้อ 10(2) อวดอ้างว่าตนมีความรู้ยิ่งกว่าทนายความคนอื่น

ข้อ 12. กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวต่อไปนี้ อันอาจทำให้เสื่อมเสียประโยชน์ของลูกความ

   12(1) จงใจขาดนัด หรือทอดทิ้งคดี

   12(2) จงใจละเว้นหน้าที่ที่ควรกระทำอันเกี่ยวแก่การดำเนินคดีแห่งลูกความของตน หรือปิดบังข้อความที่ควรแจ้งให้ลูกความทราบ

มรรยาท ต่อทนายความด้วยกัน ต่อประชาชนผู้มีอรรถคดี และอื่นๆ

ข้อที่ 18. ประกอบอาชีพ ดำเนินธุรกิจ หรือประพฤติตนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี หรือเป็นการเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความ

มรรยาททนายความ

จากความเคลื่อนไหวในเฟซบุ๊ก รณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ล่าสุด ( 7 ม.ค. 65 ) ทนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ได้โพสต์ภาพตนเองอยู่ในชุดถือศีล 8 ใส่บาตรยามเช้า ที่วัดป่าภูทับเบิก และยังไม่ได้มีการออกมาชี้แจงใดใด เกี่ยวกับเอกสารดังกล่าว

มรรยาททนายความ

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก รณณรงค์ แก้วเพ็ชร์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ และสภาทนายความ


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook