โซเชียล Share0 Tweet

ปลูกฝังระเบียบ

Fairy Cat
ปลูกฝังระเบียบ

จากกรณีที่ หมอแล็บ แพนด้า โพสต์ระเบียบการแต่งกายนักเรียน ในระดับปฐมวัย ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ทำให้โซเชียลเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก เนื่องจากมีชุดที่นักเรียนต้องใส่ ถึง 4 ชุดด้วยกัน ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ ชุดทหาร จึงเกิดคำถามขึ้นมากมายว่า ชุดนี้สำคัญขนาดไหน

ปลูกฝังระเบียบ

ทราบต่อมาภานหลังว่า โรงเรียนดังกล่าว ที่เป็นกระแสถูกพูดถึงอย่างมาก ก็คือ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ล่าสุดวันนี้ (11 พ.ค. 65) โรงเรียน ได้ออกมาชี้แจง โดยระบุข้อความว่า “ชุดแต่งกายคล้ายทหาร ใช้แต่งเพื่อร่วมกิจกรรมกองพัน อารักขาแผ่นดิน โดยมีวัตถประสงค์หลัก คือ

1.เพื่อพัฒนาเด็กทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

2.เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย

3.เพื่อให้เด็กเกิดความรู้สึกรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์

4.เพื่อให้เด็กมีระเบียบวินัย ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ

5.เพื่อให้เด็กซึมซับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ปลูกฝังระเบียบ

โดยโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ได้ดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-2565 ทางโรงเรียนขอชี้แจงเรื่องการแต่งกายตามกิจกรรมกองพันอารักขาแผ่นดิน ดังนี้

1.ประชุมผู้ปกครองและสอบถามความคิดเห็นในการดำเนินกิจกรรม มีข้อสรุปว่า ผู้ปกครองเห็นด้วยในการจัดกิจกรรมดังกล่าว

2.จัดทำหนังสือแจ้งผู้ปกครอง ดังนี้

-ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมและชำระเงินซื้อชุดทหาร

-ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมและมีชุดทหารแล้ว

-ยินดีเข้าร่วมกิจกรรม แต่ไม่ประสงค์ชื้อชุดทหาร

3. โรงเรียนไม่มีการจำหน่ายชุดทหารในโรงเรียน

4.คณะครูยินดีซื้อชุดทหารเพื่อสวมใส่ให้เหมือนกับเด็ก ทั้งครูประจำชั้นและครูพี่เลี้ยง”

ปลูกฝังระเบียบ
ปลูกฝังระเบียบ
ปลูกฝังระเบียบ
ปลูกฝังระเบียบ
ปลูกฝังระเบียบ

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook