โซเชียล Share0 Tweet

ฉวยโอกาส

Fairy Cat
ฉวยโอกาส

หลังจากที่มีการประกาศใช้ พรบ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ตอนหนึ่งระบุถึงสาระสำคัญให้ ผู้โดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องจัดให้นั่งที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือนั่งในที่พิเศษ สำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตราย และคนโดยสารที่มีความสูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่ง ไม่ว่าจะนั่งแถวตอนใด ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ฉวยโอกาส

ล่าสุดทางเพจดัง เลี้ยงลูกอย่างมีความสุข by mommy Arpan ได้ออกมาเผยว่า "เกินไปมากอ่ะ เราจะเปลี่ยน car seat ให้พสุเพราะโตแล้ว จะเปลี่ยนมาใช้เหมือนของพระพาย ซึ่งตอนนั้นเราซื้อของพระพายแค่ 5,400 เองของเด็กโต จะซื้อรุ่นเดียว สีเดียวกันเป๊ะๆเลย !

สองวันก่อน 6,3xxx วันนี้ 8,9xx !!! เพื่อ!!

ฉวยโอกาส

เห็นด้วยกันกฎหมายนะ เราเองก็ใช้ตลอด แรกเกิด -8 ปีแล้ว ไม่เคยไม่ใช้ แต่รบ.ต้องออกมาตรการช่วยเหลือผู้ปกครองด้วย ของแพงขึ้นแบบนี้มันไม่แฟร์อ่ะ ควรลดภาษีนำเข้า | ลดราคาของบ้างก็ดีนะ | แคมเปญลด แลก เอาอันเก่ามาแลก ซื้อรถแถมคาร์ซีส หรือลงทะเบียนแจกให้คนที่ลงทะเบียนผ่านรัฐ เพื่อช่วยกันช่วงแรกๆมันควรมีอ่ะ!

ฉวยโอกาส

Car seat ตอนลูกเราเล็กๆ เคยโดน 39,xxx ต่อชิ้น โตมาอีกหน่อย 17,xxx ต่อชิ้น …. แล้วเราลูกสอง คิดดูสิ ผลักภาระให้ปชช. ทั้งนั้นเลย ที่ญป/ หรือ ยุโรปถูกกว่ามากจริงๆ ฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะ แย่มากเลยแบบนี้ !

ออกกฎหมายมา แต่ควรออกมาตรการ support และแก้ไขปัญหาฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าด้วยค่ะ !

แม่เพลีย! #แม่ป่านเพจเลี้ยงลูกอย่างมีความสุข

ฉวยโอกาส
ฉวยโอกาส

 

ขอบคุณ เลี้ยงลูกอย่างมีความสุข by mommy Arpan


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook